Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovohry - Milan Kenda

 

 • Zem v budúcnosti nebude súvislým pásmom parkov, ale parkovísk.
 • Odpadový kôš môže byť pre intrigána darčekovým košom.
 • V živote nás najviac zdržiava ustavičné náhlenie.
 • Hlavnou vecou v živote hlavného čašníka je vedľajší príjem.
 • Odpisuje iba z odporúčaných kníh, preto nebude nikdy odpísaný.
 • Voľakedy bol les apatékou, dnes je diskotékou.
 • Namiesto racionalizácie práce pozorujeme nezriedka iracionalizáciu práce, za ktorú jej navrhovateľ inkasoval tučnú prémiu.
 • Keď zhorí cirkusový stan, riaditeľ cirkusu vyhodí hltača ohňa pre nekompetentnosť.
 • Mnohé manželstvá sú dlhou šnúrou mlčania, zdobenou perlami hádok.
 • Podaktoré socialistické protestsongy najsilnejšie protestovali proti svojim autorom.
 • Dramaturgia sa neraz inšpiruje metalurgiou: vyrába zliatiny.
 • Jedni spoznávajú krásy vlasti na výletoch, druhí na záletoch. Tí druhí vlastne krásky vlasti.
 • V baskervillskom kapitalizme sa pojem „výplata“ významovo blíži k pojmu „odplata“, prípadne „záplata“.
 • Najľahšie dokážeme odsúdiť to, čo sami nedokážeme.
 • Kto rýchlo a nápadne šetrí, toho rýchlo a nenápadne prešetria.
 • Hlavnú náplň živých slov tvoria slová mŕtvych klasikov.