Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl Organizácie Spojených národov – Jozef Ulian

Už vyše roka sa ústredné štátne orgány SR,  orgány štátnej správy, samosprávy, ozbrojené sily a zbory, ale predovšetkým zdravotnícky personál snažia vysporiadať s pandémiou COVID – 19, a hlavne s jej dôsledkami i s dlhodobo neriešenými problémami občianskej spoločnosti v SR.

Na jednom malom príklade si ukážeme pokrytectvo našich politikov.

Dňa 29. mája uplynulo 73 rokov od sformovania prvej misie OSN. Doteraz v 72 misiách a operáciách OSN slúžilo viac než milión mužov a žien, 43 000 z nich položilo životy v službe mieru. Medzi nimi je i 6 občanov SR. V roku 1988 príslušníci MS OSN získali Nobelovu cenu mieru. V decembri 2002 vydalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu, ktorou ustanovilo 29. máj Medzinárodným dňom príslušníkov mierových síl OSN, takto vzdalo úctu vojakom, policajtom a civilným pracovníkom, ktorí slúžili a tým, ktorí položili životy v službe mieru. Tohoročný Medzinárodný deň je zameraný na mladých príslušníkov mierových síl OSN (medzi 18. a 29. rokom veku) InternationalDayof UN Peacekeepers | UnitedNations

 

MO SR v tlačovej správe pripomenulo verejnosti úsilie vyše 11 000 vojakov Armády/OS SR, ktorí plnili úlohy ako príslušníci mierových síl OSN na 3 kontinentoch, tu: V modrých baretoch v službách mieru a bezpečnosti pôsobilo už viac ako 11 000 slovenských vojakov : Ministerstvo obrany SR (mosr.sk) Škoda, že si tento deň nevšimlo vedenie AOS GMRŠ, ktorá má povinnosť  vychovávať svojich študentov k vlastenectvu, k národným tradíciám a k demokratickým hodnotám nášho národa. Na stránke občianskeho združenia UN Veteran Slovakia autor Bernard Roštecký píše o akomsi „Dni mierových misií“. Čo to je? Text je viac-menej popisný, pre školy málo využiteľný. Urobte si názor 29.máj Deň mierových misií - UN-VETERAN (unveteranslovakia.sk) Ostatné združenia – Únia vojnových veteránov, Klub tzv. generálov i Zväz vojakov - tento deň si ani nevšimli.

Tento rok potešil denník SME, v ktorom autorka blogu Iveta Kompišová tému Medzinárodného dňa MS OSN spracovala veľmi podrobne. 29. MÁJ: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PRÍSLUŠNÍKOV MIEROVÝCH MISIÍ OSN - Iveta Kompišová (blog.sme.sk) Text je zrozumiteľný pre verejnosť a použiteľný aj pre školy – pre učiteľov a školskú mládež. Zmena majiteľa denníka mala zrejme pozitívny účinok na zvyšujúcu kvalitu denníka (pozn. autora).

 

Už tradične si tento deň nevšímajú, a ani tento rok nás neprekvapili ústredné štátne orgány – pani prezidentka SR – hlavná veliteľka OS SR, pán predseda NR SR i pán predseda vlády SR. Práve na rozkaz ústavných činiteľov SR sa v operáciách medzinárodného krízového manažmentu na rôznych pozíciách zúčastnilo viac než 19 500 slovenských občanov a 59 z nich stratilo svoje životy. Mám, samozrejme, na mysli neschopné sekretariáty a osobné štáby týchto ústredných štátnych orgánov SR.

Naozaj nechápem, že tento deň ignorovalo i MZVaEZ SR, ktoré doteraz bolo v tomto smere proaktívne. V súčasnosti niektoré štáty i medzinárodné organizácie uvažujú o nominácii na udelenie Nobelovej ceny mieru všetkým príslušníkom MS OSN, ktorí sa od roku 1988 zúčastnili mierových operácii OSN. Bola by to veľká vec, ak by sa to podarilo a medzi ocenenými by bolo i vyše 11 000 občanov SR. Ministerstvo, v gescii strany SaS, by sa malo viac starať o slovenských občanov než o bieloruskú opozíciu. Táto strana má ďaleko k vlastenectvu a k tradičným hodnotám konzervatívnych Slovákov, ale ak sa politici neprebudia a naše úsilie vyjde nazmar a ešte len potom nám budú chýbať pozitívne vzory. Neschopnosť a nešikovnosť predstaviteľov aj ostatných koaličných vládnych strán OĽANO, Sme rodina a Za ľudí pri presadzovaní slovenských záujmov sa prejavuje denno-denne. Osobnosť maršala Andreja Hadika si privlastňujú Rakúšania, Jánošíka Poliaci, seržanta Michala Štranka Ukrajinci a genmjr. In memoriam Jozefa Gabčíka zas Česi. A ak skončí Múzeum SNP v rukách VHÚ, tak to bude s naším vlastenectvom horšie ako zle. Možno je to aj úmysel, ktovie?

Medzinárodný deň príslušníkov MS OSN opäť ukázal pokrytectvo politikov.

Autor je vojnový veterán.