Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

ZP: Definícia základnej a nadštandardnej zdravotnej starostlivosti nebude ľahká

Bratislava 30. mája (TASR) - Zadefinovanie základnej a nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú jedným z bodov programového vyhlásenia vlády (PVV) pre zdravotníctvo, nebude podľa zdravotných poisťovní (ZP) ľahkou úlohou. Súkromné ZP mienia, že by išlo o menšiu revolúciu, prípadne ho považujú ho za nevyhnutný krok.

      

Z pohľadu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ide v prípade zadefinovania základnej zdravotnej starostlivosti o náročnú úlohu. "Napríklad štandardná a nadštandardná zdravotná starostlivosť môžu byť poskytované aj v rámci základnej zdravotnej starostlivosti, okrem ktorej môžeme uvažovať navyše ešte o rozšírenej zdravotnej starostlivosti," komentovala štátna ZP.
      

To podľa VšZP znamená, že je potrebné, aby boli určené strednodobé a dlhodobé ciele súvisiace so zdravotným stavom obyvateľov SR, ich sociálnymi možnosťami a aj finančne mimoriadne náročnými terapiami. "Následne môže byť definovaná štruktúra a rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a dostupnej každému občanovi. K tomuto je potrebné priradiť štandardné výkony, štandardne používané lieky či štandardný špeciálny zdravotnícky materiál," mieni VšZP, pričom pripomenula, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že verejné zdravotné poistenie so svojimi základným princípmi solidárnosti poisťuje aj tzv. nepoistiteľné riziká.
      

Pripoistiť by sa mohlo dať na takú zdravotnú starostlivosť, na výskyt ktorej je možné aplikovať pravidlá poistnej matematiky, teda napríklad úrazy. No aj v tomto prípade je podľa VšZP potrebné definovať, ako v tomto prípade poskytovať základnú a rozšírenú zdravotnú starostlivosť. Úpravou definície zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia je teda možné vytvoriť priestor pre produkty pripoistenia. Podľa štátnej ZP je to cesta, ako vytvoriť trhový priestor pre Slovákov, ktorí by si chceli zabezpečiť v prípade potreby nadštandardnú starostlivosť.
      

Najväčšia súkromná ZP Dôvera by považovala spustenie dobrovoľného pripoistenia za menšiu pozitívnu revolúciou pre slovenské zdravotníctvo. "Pomohlo by upratať v tom, čo je a nie je súčasťou základného nároku pacienta," mieni ZP Dôvera, pričom vyjadrila obavu, že uvedený návrh bude nerealizovateľný, pretože jeho súčasťou sú aj zmeny, na ktoré bude chýbať odvaha, a to napríklad jasné zadefinovanie a aj zúženie základného balíka, teda nároku.
      

Súkromná ZP Union v reakcii na otázku TASR uviedla, že definovanie štandardného krytia a nadštandardného pripoistenia považuje dlhodobo za nevyhnutný krok, ktorý pomôže zefektívneniu fungovania slovenského zdravotníctva. "Takisto by priniesol do zdravotníctva lepšie služby a dodatočné zdroje. Ako príklad a inšpiráciu by sme radi uviedli systém pripoistení, tak ako platí v Holandsku. Súhlasíme tiež s návrhom, aby pripoistenie za nadštandardné zdravotné služby u zmluvných poskytovateľov bolo poskytované iba zdravotnými poisťovňami, ktoré súčasne zabezpečia aj štandardnú zdravotnú starostlivosť," komentovala ZP Union.
      

Najťažším krokom je však podľa nej definovanie základného krytia, respektíve balíka zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, kde čaká Ministerstvo zdravotníctva SR podľa súkromnej ZP veľa práce.