Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zomrel nesmrteľný básnik Dezider Banga

Dezider Banga (24. 8. 1939, Hradište23. 11. 2022, Bratislava) sa zapísal do dejín kultúry a osobitne literatúry ako vynikajúci básnik, ale aj pedagóg, dramaturg, scenárista a redaktor. S hlbokým zmyslom pre duchovné špecifiká rómskej komunity reprezentoval slovenskú poéziu aj v prelomovej antológii Hľadanie krásy (2004), ktorú pripravil Spolok slovenských spisovateľov a ktorá vyšla v renomovanom americkom vydavateľstve Bolchazy-Carducci Publishers. Spomedzi básní, ktorými je v publikácii zastúpený, dajme slovo jeho charakteristickým veršom Cigáni majú dušu (zo zbierky Slnečný vánok, 1999).

 

Cigáni majú dušu / ako kúzelnícky klobúk. / Môžeš si z neho vytiahnuť / sponu do vlasov, / biele tkaničky čistého snehu. / Plno sladkých koláčikov lúk / v prútenom košíku kraja. // Cigáni majú dušu / ako kúzelnícky klobúk. / Môžeš v ňom nájsť / stromy v zimnom slnovrate, / mesiac, čo sa kúpe v zlate. // Cigáni majú dušu / ako kúzelnícky klobúk. / Môžeš z neho vytiahnuť / jablká a oblátky rána, / bieleho koníka, / čo prekračuje / vodopád tmy / a na číročírej ceste / ľuďom necháva podkovy / pre šťastie.

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Deziderovi Bangovi v roku 2009 vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry.

 

Česť jeho pamiatke!

 

PAVOL JANÍK, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)