Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zo Slavína som odchádzal 9. mája slušne povedané veľmi rozladený... – Vladimír Dobrovič

Tak ako mnohí Slováci som prišiel 9. mája vzdať hold našim osloboditeľom, vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní našej vlasti spod nadvlády nemeckých nacistov a ich domácich prisluhovačov. Neveril som vlastným očiam. Na schodoch k miestu kladenia vencov boli zátarasy, ako pri očakávaných protivládnych demonštráciách, a vstupe k pomníku bránil kordón proukrajinských aktivistov a policajtov. Lebo, vraj si Slavín na tento deň rezervovali Ukrajinci.

 

Nielen ja, ale aj ostatní Slováci, prišli sme sem vyjadriť svoju úctu všetkým vojakom Červenej armády, takže aj padlým ukrajinským vojakom v 2. svetovej vojne. Žiaľ, proukrajinskí aktivisti neumožnili vstup na pietne miesto  v Deň víťazstva nad fašizmom ani našim vojnovým veteránom. Zneuctili tým pamiatku všetkých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu, vrátane padlých ukrajinských vojakov.   

 

Som presvedčený, že nešlo o náhodné nedorozumenie. Tento ich krok bol jednoznačnou protiruskou demonštráciou na veľmi nevhodnom mieste. Iniciatíva Mier Ukrajine so značným predstihom si uzurpovala pamätník na prakticky celý 9. máj (od 8:00 hod. do 17:30 hod.). Termín bol vybraný zrejme náročky, aby prekazil oslavy tým, ktorí si tento dátum skutočne ctia.

 

Ešte malá poznámka k prítomným policajtom. Profesionálne naplnili svoje poslanie a zabránili fyzickým potýčkam, ku ktorým by vzhľadom na arogantnosť proukrajinských aktivistov možno došlo.

foto autor

Kladenie kvetov delegáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Kladenie kvetov delegáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Kordón policajtov, brániaci vstupu po schodoch.

Kordón policajtov, brániaci vstupu po schodoch.

Na Slavíne nechýbali v tento pamätné dni ani vlajky.

Na Slavíne nechýbali v tento pamätné dni ani vlajky.

Pokloniť sa pamiatke vojakov Červenej armády, ktorí padli pri našom oslodení

Pokloniť sa pamiatke vojakov Červenej armády, ktorí padli pri našom oslodení

Slovenskí občania, ktorí sa prišli pokloniť na pamätné miesto našich osloboditeľov

Slovenskí občania, ktorí sa prišli pokloniť na pamätné miesto našich osloboditeľov

Vyjadriť úctu spolubojovníkom, ktorí položili svoje životy za naše oslobenie

Vyjadriť úctu spolubojovníkom, ktorí položili svoje životy za naše oslobenie

Žiaľ, mnohí sa k pomníku len ťažko prebíjali cez korón policajtov

Žiaľ, mnohí sa k pomníku len ťažko prebíjali cez korón policajtov