Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zlatý súdok v skromnom jubileu

Celoplanetárny festival karikaturistov s prísne určenou témou jedného z najstarších nápojov ľudstva – piva sa tohto roku dostal do svojho jubilejného 20. ročníka. Kedysi, vo svojich začiatkoch, to bola súťaž podporovaná Pivovarom Šariš, ktorému malo sponzorstvo humoru pomôcť k obchodným úspechom. Potom prišli noví majitelia, s nimi nové mravy a tých už pivný humor nezaujímal, iba pivný kšeft. Známy slovenský karikaturista Fedor Vico teda ostal osamotený, ale nevzdal sa. Ako mnohokrát vo svojom živote. Zháňal sponzorov a peniaze, aby tento skromný, ale skvelý projekt ako-tak udržal pri živote. Až na tie peniaze sa mu v jeho snažení darí, súťaž je každoročne obosielaná stovkami súťažných vtipov. Krajín, z ktorých pochádzajú ich autori, z roka na rok pribúda. A nechýbajú medzi nimi ani pre nás také exotické, akými sú napríklad Thajsko, stredoázijské republiky, Čína, Turecko, na druhej strane sveta napríklad Kolumbia či Austrália. Stabilnú účasť tu majú zástupcovia mnohých moslimských krajín. Pre tých všetkých existuje východoslovenský Prešov ako metropola pivného humoru. (Tohto roku to bolo 160 autorov z 38 krajín sveta, súťaž oboslali 419 prácami.) Za celé to dobrovoľné (a bezplatné) snaženie gigantických rozmerov hovoria slová predsedu tohtoročnej medzinárodnej poroty (mimochodom, víťaza 2. ročníka tohto karikaturistického festivalu) Rasťa Visokaia z Košíc:
- Pri hodnotení kresieb z celého sveta cítil som hrdosť na mesto Prešov, ktoré sa touto súťažou dostalo na popredné miesto svetových cartonistických súťaží a festivalov!

Aj napriek tomu, že ide o jedinečnú súťaž na svete, že ide o jej jubilejný ročník, nenašlo Mesto Prešov vo svojej kase ani jeden jediný cent, ktorým by podporilo snahu celosvetového významu o jeho zviditeľňovanie. Rovnako sa zachovalo aj ministerstvo kultúry. To na granty pre kultúrne projekty na východe Slovenska (hoci sú celoplanetárneho záberu) jednoducho peniažky tiež nemá. Možno, že by situáciu rapídne zmenila jednoduchá zmena prvého písmena priezviska otca a organizátora tejto súťaže. Stačilo by možno to nešťastné „V“ nahradiť iným, nie z konca, ale zo začiatku abecedy... Nenariekajme však nad rozliatym ministerským či prešovským radničným mliekom a pozrime sa aspoň rámcovo na výsledky tohtoročného Zlatého súdka. Medzinárodná porota udelila Veľkú cenu (Grand Prix) Poliakovi Krzysztofovi Grzondzielovi , 1. cenu získal Srb Saša Dimitijevič, 2. cenu Bulhar Trajko Popov a tretiu Čech Břetislav Kovařík. Okrem toho udelila porota niekoľko čestných uznaní a zvláštnych cien.

Nuž, Fedor Vico, ako kritik nezodpovedných politikov všetkých prechádzajúcich i súčasných režimov to nemá v živote ľahké. Jeho karikatúry uverejňované v slovenskej (i českej) dennej tlači majú raz do očí bijúce, inokedy jemne ukryté ostne, nemilosrdne pichajúce sebecké a dobre usadené politické zadky a ich výčiny proti vlastnému národu a štátu. A politici sa na oplátku nezamýšľajú nad tým či Vico náhodou nemá pravdu, pretože im vadí to, že Vico ich prehrešky vidí a verejne zosmiešňuje. Vico je však vytrvalý a o ich falošnú (a dočasnú) zhovievavosť nestojí. A tvrdí:
- Dokiaľ tu budem, bude každoročne 1. apríla vyhodnocovaný Zlatý súdok. I keby ten 1. apríl pripadol nie iba na nedeľu, ale hoci aj na vianoce...!

Aktuálne, ale neocenené

Aktuálne, ale neocenené

Paródie na prešovský erb

Paródie na prešovský erb

Prvá cena

Prvá cena