Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zdravita sa stále nedohodla na zmluvách s VšZP

(TASR) – Združenie neštátnych ambulantných lekárov – Zdravita sa zatiaľ nedohodlo so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na nových zmluvných podmienkach. Členovia Zdravity sú tak so štátnou zdravotnou poisťovňou stále v dohodovacom konaní. Pokiaľ však nedôjde k dohode, platnosť zmlúv jej členov sa skončí. TASR o tom informovali zástupcovia neštátnych ambulantných lekárov, ktorí tento stav čiastočne pripisujú situácii okolo pandémie nového koronavírusu. Tá prerušila rokovania realizujúce sa od začiatku roka.

"Našu najväčšiu poisťovňu sme preto opakovane žiadali o zohľadnenie súčasnej epidemiologickej situácie, počas ktorej je nevyhnutné poskytnúť garanciu paušálnej úhrady pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti, t.j. pre všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) a všeobecných lekárov pre deti a dorast (VLDD), gynekológov, špecialistov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS), pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ) a Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)," komentovali zástupcovia Zdravity.

Keďže VšZP, s výnimkou segmentu ŠAS, ich podľa združenia neakceptovala, požiadali o prehodnotenie stanoviska jej generálneho riaditeľa Vladimíra Turčeka. Generálny riaditeľ Zdravity Marián Šóth dodal, že sa pritom odvolali na stanovisko Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Podľa jeho tvrdení MZ SR jednoznačne usmernilo zdravotné poisťovne, aby poskytli paušálnu platbu všetkým segmentom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Šótha preto podľa vlastného vyjadrenia prekvapilo, že ministerstvo zdravotníctva disponovalo informáciou, že usmernenie sa zo strany VšZP zrealizovalo. "Na druhej strane ale VšZP podľa vyjadrenia žiadne usmernenie nedostala," uzavrel.