Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zdravie sa odvíja od stravovania

S ďalším zaujímavým pokusom v oblasti školského stravovania prichádza školská jedáleň Základnej školy na Prostějovskej ulici v Prešove. Už tretí týždeň tam beží pilotný projekt „Šalátové pulty v školskom stravovaní“ a na tento v začiatku nesmelý pokus prichádzajú iba pozitívne ohlasy. Tak zo strany školákov, ako aj dospelých. V každý vyučovací deň sú v jedálni pripravené tri rôzne zeleninové šaláty, ktoré si môžu malí hladoši nabrať priamo zo zeleninového pultu, ktorý práve pre tento účel zakúpilo mesto. Žiackí stravníci z prvého i druhého stupňa sa už pri pulte chovajú ako skúsení dovolenkári typu „all inclusive“.

 

Získané poznatky z tohto novátorského projektu v oblasti zdravej výživy školopovinných detí budú poskytnuté Ministerstvu školstva SR a prezentované na októbrovej celoštátnej konferencii o školskom stravovaní v Banskej Bystrici. 

  

Päť minút pred štartom obeda...

Päť minút pred štartom obeda...