Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

ZAUJALO NÁS pripravil Dušan Konček

Zaujalo nás H. Kissinger na strane Putina
Bývalý minister zahraničných vecí Hainz Alfred Kissinger, známy ako Henry Kissinger podrobil ostrej kritike západných politikov za „demonizáciu Putina“. Podľa názoru Kissingera, Ukrajina nemôže byť jablkom sáru medzi Východom a Západom, ale „mostom medzi nimi“. Ukrajinská otázka sa často predstavuje ako rozhodujúca bitka. Ku komu sa pridá Ukrajina, k Východu či k Západu, píše Kissinger v článku „How the Ukraine crisis ends“, ktorý publikoval Washington Post. No ale ak chce Ukrajina vyžiť a prekvitať nemôže sa stať oporou jednej strany v boji proti druhej. Musí sa stať mostom medzi nimi. V tomto článku 90 ročný emigrant z Nemecka, ktorý robil poradcu trom prezidentom USA, píše o krátkej histórii Ukrajiny dokazujúc, že Ukrajina je neoddeliteľnou súčasťou Ruska a ku konci článku vyzýva politikov Západu, aby neignorovali ruskú históriu.

„Západ musí pochopiť, že Ukrajina nebude pre Rusko nikdy krajinou zahraničnou. Ruská história sa začína na Kyjevskej Rusi. A z nej berie svoje korene aj ruská relígia. V období celých rokov bola Ukrajina časťou Ruska ale aj predtým sa ich histórie vzájomne prepletali“, uvádza H. Kissinger. Hovorí aj o tom, že predstavovať tento konflikt ako konflikt medzi Východom a Západom môže zviesť na nulu mnohoročné úsilie o dosiahnutie dobrých vzťahov medzi Západom a Ruskom. „Predstavovať Ukrajinu ako časť konfrontácie na línii Západ-Východ, to znamená doslova odhodiť na niekoľko desaťročí akékoľvek perspektívy dať dohromady Rusko a Západ a zvlášť Európu a Rusko v spoločnom medzinárodnom systéme.

Kissinger podrobil kritike aj ruskú vládu, ako aj Západ. „Každá strana zohrala svoju úlohu na zhoršení situácie“. Podľa Kissingera by Ukrajina nemala vstupovať do NATO a dosiahnuť skôr stav, „zhodný so stavom Fínska“ to znamená spolupracovať so Západom o väčšine otázok, ale vyvarovať sa akémukoľvek nepriateľskému sklonu vo vzťahoch k Rusku.

V konečnom dôsledku sa Kissinger nezaoberá nie Ruskom a ani nie Ukrajinou. Ako ďalej vidiaci politik chápe, že násilne zabrať Ukrajinu v porovnaní s USA, znamená pre USA stratiť úplne vplyv o veľkom Rusku a sankcie, ktoré deklarujú dnešní mladí politici budú mať opačný efekt, lebo potom ako z ruského trhu odídu transatlantické korporácie, v Rusku dôjde k zrodu vlastného priemyslu.