Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zasadala Rada Únie slovenských novinárov

V minulých dňoch sa zišla po tretí raz v tomto roku Rada Únie slovenských novinárov. V úvodnej časti sa zaoberala problematikou členskej základne a výmenou členských preukazov. Mnohí aj v minulom období naše rady navždy opustili. Na druhej strane pribudli desiatky zo staršej, ale aj mladšej generácie. Súčasťou rokovania bol aj návrh plánu seminárov a schôdzí v druhom polroku. Členovia rady venovali zvýšenú pozornosť seminárom, ktoré sa budú konať 30. septembra a 16. decembra 2020.

 

Na ich programe sú aktuálne ekonomické, politické a spoločenské témy. Významným bodom rokovania bolo organizačné zabezpečenie udeľovania Ceny Gabriela Zelenaya. Porota dostala aj tento raz mnoho návrhov. Z nich vyberie mená významných osobností z oblasti žurnalistiky, športu a spoločensko-politických vied.

Nositeľmi ceny sú okrem iných Štefan Nižňanský, Dušan D. Kerný, prof. Peter Staněk, Ján Tužinský.

 

Z radov športových redaktorov Karol Polák in memoriam, Jozef Kšiňan, Marcel Merčiak, Igor Mráz in memoriam, Dušan Gabáni a Jozef Jarkovský.

Prvými z radov športovcov sa stali Jozef Golonka, hokejista a Jozef Adamec, futbalista.

 

Predseda únie Jozef Kuchár v tejto súvislosti zdôraznil, že Cenu Gabriela Zelenaya ÚSN začala udeľovať v roku 2017 pri príležitosti nedožitých 95. narodenín legendy slovenskej rozhlasovej žurnalistiky, Gabriela Zelenaya. Práve on bol a ostáva vynikajúcim novinárom, reportérom, spisovateľom a komentátorom. Hovoril a písal nielen o športe, ako sa mnohí domnievajú, ale aj o rôznych oblastiach a problémoch života a práce našej spoločnosti.

Členovia Rady Únie slovenských novinárov v Bratislave počas jej rokovania 3. júla 2020. Zľava – PhDr. Jozef Kuchár, PhDr. Ivan Paška, Dr. Vladimír Dobrovič a Dr. Vladimír Mikunda. Foto I.P.

Členovia Rady Únie slovenských novinárov v Bratislave počas jej rokovania 3. júla 2020. Zľava – PhDr. Jozef Kuchár, PhDr. Ivan Paška, Dr. Vladimír Dobrovič a Dr. Vladimír Mikunda. Foto I.P.