Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zabudli sme sa opýtať – Rudolf Slezák

Nečítame všetci rovnaké noviny a nepozeráme sa na svet okolo seba, ani rovnakými očami. Veľa ľudí však hodnotí tých ostatných podľa toho, aké noviny čítajú  kupujú. Ak nečítate tie správne a nevelebíte tých správnych ľudí, považujú vás za za druho triednych, treťo triednych občanov...dokonca i za luzu. Iba samých seba považuje táto elita, za nositeľov skutočných hodnôt a za okrasu spoločnosti, v ktorej žijeme. Veľa možností  zamyslieť sa na túto tému, nám ponúkli, aj nedávne voľby do Európskeho parlamentu. Novozvolení poslanci do tejto inštitúcie, nám však už unikli a až teraz zisťujeme, na koľko dôležitých vecí sme sa ich zabudli spýtať. Teraz sa už zoznamujú s novým lukratívnym prostredím a ešte dlho potrvá,než budeme mať príležitosť, ich znova osloviť. Chodia na Slovensko iba zriedka a nie je ani isté, že naše média a ich majitelia, budú mať vôľu ich dôkladnejšie vyspovedať. Obyčajne ich nechávajú iba rozhovoriť sa a vychŕliť zo seba kopu fráz a všeobecných myšlienok, z ktorých sa vlastne nič užitočného nedozviete Ak by ste sa ich aj spýtali, aký je ich názor na ich kráľovské platy, cudne to zahovoria, ako by sa hanbili za mzdu, ktorú dostávajú. Museli by priznať, že buď sa hanbia za vysoké platy alebo sa hanbia za to, ako mizerne ich EÚ odmeňuje. Za to, že musia riešiť aj také veci, ako sú  túlavé psi v Rumunsku, žiarovky, klietky pre sliepky a pod. Nečudo potom, že im nevyjde čas na riešenie iných, dokonca i celoeurópskych problémov. No a na jeden z týchto problémov sme sa zabudli ich spýtať.

Veľa sa v poslednom čase hovorí o projekte, ktorý sa zrodil v kanceláriach EÚ, ktorý  niekto pomenoval - Stratená generácia. Ide o to, že každá členská krajina musí vytvoriť pre mládež do 29 rokov také podmienky, aby boli uprednostňovaní pri zamestnávaní sa . Uvoľnili sa potrebné finančné prostriedkya každý zamestnávateľ, ktorý mladých ľudí zamestná, má z   toho finančný osoh. Ak máš 29 rokov berieme, ak už máš 30, máš smolu. O 50-60 ročných uchádzačov, otcov a dedov, ktorí musia mládeži uvoľňovať pracovné miesta, už nikto  nehovorí. Nie iba o tom sa mi však žiada, pohovoriť si dôkladnejšie s našimi europoslancami. V čase, keď už boli zvolení a podozrivo rýchlo zmizli zo Slovenska, naší prognostici vypočítali a zverejnili výsledky  zaujímavého výskumu. Dozvedeli sme sa, že  v roku 2030, budeme mať na Slovensku ,asi 600 tisíc Rómov, že za 16 rokov, bude  na Slovensku každé piate dieťa vo veku do 15 rokov Rómom... Zabudli sme sa našich europoslancov spýtať, čí sa máme nárastu tejto populácie obávať alebo sa z nej tešiť. Dúfam, že na takejto otázke nie je nič provokatívneho alebo protiromského. Nerád by som sa kvôli zvedavosti, dostal pred nejakého akčného vyšetrovateľa alebo prokurátora.

Touto problematikou sa zaoberajú stovky múdrych sociológov, politikov, ekonómov... a všetci tvrdia, že samotné Slovensko, bez pomoci EÚ, si k spokojnosti všetkých,  stým neporadí. Veľa ľudí tvrdí, že jeden z najväčších problémov je pre Rómov nájsť si prácu. To je tá otázka, ktorú sme zabudli položiť naším novozvoleným europoslancom - čo urobia oni, na pôde EÚ, aby sa aj  v tomto prípade niečo zmenilo? Ak  niekto tvrdí, že mládež do 29 rokov je "stratenou generáciou", potom by nám mohol odpovedať aj na to, koľko stratených generácií , kvôli práci, by sme našli v  rómskom etniku. Čo keby niektorý poslanec, navrhol podobný projekt ,akým je zamestnávanie mládeže do 29 rokov, aj pre rómov?  Možno niekto namietne, že do tohoto projektu sú zahrnutí aj Rómovia, no všetci vieme, koľkých to asi zamestná. Netrvám na tom, že mám pravdu, no myslím si, že v kanceláriach EÚ ,by mal vzniknúť projekt, špeciálnevytvorený pre Rómov. Ak chcú pracovať, treba im to umožniť a ich zamestnávatelia, nech majú podobné úľavy, ako je tomu pri stratenej generácii do 29 rokov.