Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Za uloženie odpadu na skládku by sa mali zaviesť nové sadzby

(TASR) - Za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku by sa mali zaviesť nové sadzby. Malo by ísť od 68 do 80 eur za tonu uloženého odpadu v závislosti od miery vytriedenia. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktoré Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

 

"Dôvodom predloženia materiálu je nutnosť zníženia vysokej miery skládkovania neupraveného komunálneho odpadu v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii," uviedol envirorezort. Poukázal na to, že v roku 2022 bola miera skládkovania v SR na úrovni 39 percent. V roku 2035 musí klesnúť na úroveň desať percent.

 

Od 1. januára 2025 bude možné na skládku ukladať len odpad, ktorý prejde úpravou. Návrh nariadenia nepredpokladá podľa MŽP navyšovanie zákonných sadzieb za spôsob úpravy odpadov pred ich skládkovaním v rokoch 2025 a 2026. Cieľom je motivovať zodpovedné subjekty zabezpečovať úpravu odpadov tak, aby bol dosiahnutý najmenej jeden parameter biologickej stability.