Za dôveru službu občanovi – Jozef Kuchár

V sobotu 9. novembra sa na Slovensku uskutočnia v poradí už štvrté voľby poslancov do zastupiteľstiev vyšších územných celkov a 8 predsedov samosprávnych krajov. Predvolebná kampaň sa dostala do záverečnej fázy. Veľkoplošné pútače, rôzne reklamné tlačoviny, besedy v médiách a stretnutia s voličmi mali osloviť a získať občanov. Nevedno, či to bude stačiť. Hovorí sa, že aj tentoraz bude účasť nízka. Príčiny malého záujmu voličov a o tieto voľby treba vidieť už v zrode samosprávnych krajov. Prípravy a priebeh ich zriaďovania boli spolitizované, komplikované a kontroverzné. Vládne pravicové strany si dlho ujasňovali kompetencie. Spory prebiehali aj o samotnom názve. Pravica chcela vyjsť v ústrety SMK a presadzovala názov župa a župan. V Národnej rade Slovenskej republiky celkom samozrejme nenašla potrebnú podporu. Zákon určuje, že voliť budeme predsedov a poslancov samosprávnych krajov alebo vyšších územných celkov. Žiaľ, aj v terajších voľbách niektorí kandidáti na predsedov a poslancov občanov presviedčajú, aby prišli voliť županov. Neuvedomujú si, že porušujú zákon.

Kameňom úrazu bol a stále je aj počet krajov. Čas potvrdil, že na Slovensku by celkom stačili tri kraje plus Bratislava. Určite aj preto v roku 2001 v prvých regionálnych voľbách prišlo k urnám iba 26% oprávnených voličov. V roku 2005 sa situácia ešte zhoršila. Poslancov v prvom kole volilo iba 18% a v druhom, keď sme volili predsedov VÚC iba 11% voličov. V roku 2009 sa na voľbách zúčastnilo 22,9%. Očakávalo sa, že predvolebný čas pred štvrtými voľbami strany, nezávislí kandidáti, poslanci NR SR a predstavitelia VÚC využijú na čo najúčinnejšiu, príťažlivú, zrozumiteľnú a dôveryhodnú kampaň, v ktorej mali zdôrazňovať význam a dôležitosť týchto volieb pre ďalší rozvoj jednotlivých regiónov a tým aj celého Slovenska. Zdá sa, že sa im to nepodarilo. Priebeh kampane nedáva veľké nádeje na optimistické perspektívy. Strany, straničky a samostatní kandidáti v procese propagácie volieb veľa kvalitnej práce neodviedli. Navyše, niektoré mená na kandidátkach vyvolávajú isté pochybnosti o správnosti výberu. Nespĺňajú nároky voličov ani predstavy o osobe budúceho poslanca.

O poslanecké kreslá sa usilujú aj terajší poslanci VÚC, ktorí v predchádzajúcich volebných obdobiach takmer nič potrebné a užitočné neurobili. Starajú sa predovšetkým o seba, svojich blízkych a ich hlavnou predvolebnou témou bola kritika terajšej vlády. Niektorí kandidáti z radov KDH, SDKÚ, NOVA a mnohí ďalší sa správajú agresívne, arogantne a chýba im základná úcta k názorom iných politikov. Neuveriteľne rýchlo nadobudli mylné presvedčenie, že vstupom na regionálnu parlamentnú pôdu získali patent na rozum, všetko vedia, všetko videli, všetko počuli... Potešiteľné však je, že medzi kandidátmi je mnoho tých, ktorí dôveru voličov vidia v službe občanovi. Aj preto by sme mali využiť svoje právo a vyjadriť názor na pomery v kraji a v štáte. Šancu by sme mali dať najmä mladým kandidátom.