Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Z knihy Návraty Jozefa Kuchára

Prešov vstupuje do histórie (Prešovské noviny – december 1970)

 

Už len niekoľko dní nás delí od chvíle, keď slávnostná zvučka pod kupolou prešovského zimného štadióna, vdýchne život významnému športovému podujatiu.

V nedeľu, 27. decembra 1970, zažije naše mesto premiéru svojho vstupu medzi dejiská vrcholných európskych šampionátov. Táto premiéra sa už bezprostredne priblížila. V poradí štvrté majstrovstvá Európy juniorov v ľadovom hokeji sú už pred bránami nášho starobylého Prešova.

 

V metropole Šariša má šport svoju dlhoročnú tradíciu. Je celkom pochopiteľné, že popri futbale, si najviac vyznávačov získal aj v našom meste hokej. Ten prešovský sa od roku 1928 významne zapísal do histórie slovenského hokeja. Dlhé roky patrili prešovskí hokejisti medzi každoročných finalistov majstrovstiev Slovenska a pekné úspechy dosiahli aj na mnohých významných domácich a zahraničných turnajoch. Náš hokejový dnešok je predovšetkým v novom modernom zimnom štadióne. Pod jeho strechou sa postupne usilujeme realizovať plány a smelé ambície tohto populárneho a medzi priaznivcami tak obľúbeného športu.

Spomínaná hokejová dlhoročná tradícia, ale najmä myslenie na budúcnosť, nás viedli k odvážnemu kroku. Keď sme sa dozvedeli, že Československo prijalo usporiadanie ME v hokeji juniorov 1970, prihlásili sme sa do zoznamu kandidujúcich miest. Dostali sme dôveru našich telovýchovných orgánov a stávame sa takto po Tampere, Garmisch-Partenkirchene a Ženeve štvrtým mestom, ktoré bude svedkom hokejového festivalu európskej mládeže.

V Prešove budeme môcť privítať dvojnásobných držiteľov titulu MAJSTROV EURÓPY – reprezentantov ZSSR, ďalej reprezentačné kolektívy Švédska, Fínska, NSR a Nórska. Šiestym účastníkom šampionátu bude Československo, ktorého hráčom budeme všetci držať palce.

 

Veľké športové podujatie zvykneme nazývať aj veľkým meraním síl. Náš Organizačný výbor začal pracovať na prípravách majstrovstiev len v máji tohto roku. Prevzali sme na seba mimoriadne zodpovednú úlohu. Dôvera, ktorej sa nám dostalo, bola podnetom k rozvinutiu takých našich organizačných a tvorivých schopností, ktoré azda nejeden medzi nami ani nepredvídal.

Dnes je už radostnou skutočnosťou, že vďaka nebývalému nadšeniu a obetavosti mnohých dobrovoľných pracovníkov a funkcionárov sa nám podarilo urobiť prakticky všetko pre dôstojný priebeh šampionátu. Vynovené a upravené priestory zimného štadióna, získali sme novú rolbu na úpravu ľadovej plochy, vybudovali parkovisko, prístupovú cestu z Gottwaldovej ulice, pripravili sme ubytovanie pre hokejistov a ďalších hostí. A to vyratúvam len úchytkom, z toho množstva úloh, čo sme pred majstrovstvami zabezpečovali.

 

V Organizačnom výbore sme pamätali aj na bohatý kultúrny a spoločenský program, tak pre priamych účastníkov šampionátu, ako aj pre jeho návštevníkov. Veľkej pocty sa dostalo našej práci tým, že nad ME prevzal patronát predseda Slovenskej národnej rady Ondrej Klokoč. Aj touto cestou by sme chceli úprimne poďakovať predstaviteľom našich okresných štátnych orgánov, ktorí našu snahu všemožne podporovali. Vďaka však patrí, niekoľko dní pred otvorením majstrovstiev, aj všetkým tým, čo priložili ruku k dielu a takto sa konkrétne zaslúžili, nielen o zdarný priebeh podujatia, ale aj o dobré meno nášho mesta našej republiky i v zahraničí.

 

Po prvý raz v dejinách prešovského športu sa naša metropola Šariša stane scénou, na ktorej sa bude bojovať v športových zápoleniach o zlaté, strieborné a bronzové medaily Európy. Je to veľká česť, záväzok ale aj príležitosť. Príležitosť získať nových vyznávačov a priaznivcov tohto mužného ale veľmi populárneho športu. Je to šanca, ktorú chceme a musíme využiť. Pred rokmi Emil Biháry, Laco Srnka, Fero Semeši, Janko Olejník i Laco Pavlovič patrili k veľkým postavám prešovského hokeja. Možno práve po tomto šampionáte pribudnú ďalší, čo sa im mladé, chlapčenské srdce zapáli tou známou túžbou hrať, reprezentovať, víťaziť a potom stáť na stupni najvyššom.

 

A tak okrem materiálnych hodnôt nám tu po ME nesporne ostane zapálená a hokeju oddaná mladosť, a tá by mala byť našou najväčšou hodnotou a devízou prešovskej hokejovej budúcnosti. Lebo aj preto sme chceli a organizujeme toto vrcholné podujatie.

Do príchodu prvých mužstiev do Prešova ostávajú prakticky len hodiny. Dovoľte mi, vážení čitatelia, aby som aj touto cestou privítal v našom meste jednotlivé hokejové kolektívy, zahraničných i domácich hostí a vás všetkých srdečne pozval na prešovský zimný štadión – na festival hokejovej mládeže Európy.

 

 

Veľká príležitosť (Prešovské noviny, október 1970)

 

Medzi najvýznamnejšie športové podujatia usporiadané v Československu patria Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji juniorov, ktoré sa na základe rozhodnutia najvyšších telovýchovných orgánov budú konať 27. decembra t. r. až 3. januára 1971 v Prešove. Aj keď kandidátov na usporiadanie majstrovstiev bolo veľa, nakoniec voľba padla na Prešov. Poverenie zabezpečiť toto významné podujatie je ocenením doterajšej dobrej organizátorskej práce telovýchovných, politických, ale aj ostatných funkcionárov. Súčasne je to veľká príležitosť presvedčiť doma aj v zahraničí o tom, že doterajšie úspechy pri organizovaní významných športových podujatí neboli náhodné.

 

Pre prípravu a celé zabezpečenie tohto podujatia bol ustanovený Organizačný výbor so sídlom v Prešove. Tvoria ho skúsení prešovskí funkcionári a zastúpenie v ňom majú aj najvyššie telovýchovné orgány. Výbor tvorí sedemnásť členov na čele s M. ČERVENKOM, predsedom Slovenského zväzu ľadového hokeja a J. KUCHÁROM, generálnym tajomníkom OV ME 1970.

 

Práca výboru sa začala 11. mája t. r., kedy sa uskutočnila ustanovujúca schôdza a na nej boli rozdelené jednotlivé funkcie. Za uplynulé obdobie vykonali členovia výboru veľký kus práce. Možno konštatovať, že doterajšia činnosť výboru bola dobrá a všetky plánované úlohy sa podarilo, vďaka veľkému pochopeniu rôznych organizácií a podnikov, zabezpečiť v plánovaných termínoch. Najväčšie nároky boli kladené na prácu propagačnej komisie, ktorej členovia na čele s jej predsedom MVDr. B. Gregorom dokázali v pomerne krátkom čase zabezpečiť všetko pre včasné vydanie propagačných materiálov.

 

V súčasnom období venuje organizačný výbor zvýšenú pozornosť príprave objektov a priestorov, ktoré budú slúžiť účastníkom majstrovstiev. Veľká a náročná práca čaká Pozemné stavby v Prešove pri budovaní nových priestorov na ZŠ a pri úpravách vo Vysokoškolskom internáte na Gottwaldovej ulici, kde budú ubytované zahraničné družstvá ZSSR, Švédska, Nórska, Fínska a NSR. Treba vysoko oceniť pochopenie vedenia PS, predovšetkým podnikového riaditeľa Ing. J. Semančíka, ktorý prisľúbil zabezpečiť všetky práce v plánovaných termínoch.

 

Z histórie majstrovstiev (Prešovské noviny – december 1970)

 

Prvý ročník sa uskutočnil od 27. decembra do 3. januára 1968 v Helsinkách a Tampere, ktorého sa zúčastnili družstvá ZSSR, ČSSR, NDR, Švédska, Poľska a Fínska. Víťazom turnaja sa stalo Československo pred ZSSR a Švédskom. Zostúpilo mužstvo NDR.

 

Druhý ročník sa uskutočnil v západonemeckom GA-PA od 26. decembra 1968 do 2. januára 1969, štartovali družstvá ZSSR, ČSSR, Švédska, Fínska, Poľska a NSR. Prognóza z prvého ročníka, že prím hrajú mužstvá krajín, ktoré i na MS seniorov tvoria veľkú trojku, sa opäť potvrdila. V záverečnom stretnutí sa rozišli mužstvá ZSSR a ČSSR remízou 2:2, čím si juniori ZSSR zabezpečili titul juniorského majstra Európy pred Švédskom a Československom.

 

Tretí ročník majstrovstiev sa konal v Ženeve od 27. decembra 1969 do 3. januára 1970. Štartovali družstvá ZSSR, ČSSR, Švédska, Fínska NSR a domáce Švajčiarsko. História prvých dvoch ročníkov sa opäť opakovala a rozhodujúce stretnutie o víťaza zohrali mužstvá ZSSR a ČSSR. Vo finálovom zápase porazili reprezentanti Sovietskeho zväzu mužstvo Československa v pomere 4:2 a zabezpečili si tak druhý titul juniorského majstra Európy. Zostupujúcim mužstvom boli juniori Švajčiarska.

Usporiadaním štvrtých majstrovstiev bolo poverené Československo a na základe rozhodnutia najvyšších telovýchovných orgánov budú majstrovstvá od 27. decembra t. r. do 3. januára 1971 v Prešove, ktorý sa tak dostane do histórie európskych šampionátov. Treba veriť, že o prešovských majstrovstvách bude Európa hovoriť len v dobrom.