Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Z centra únie prichádzajú zaujímavé novinky – Milan Országh

Aj keď poslanci Európskeho parlamentu už v týchto dňoch nevysedávajú v poslaneckých laviciach, ich program zďaleka nie je vyčerpaný. Čo je v centre únie najzaujímavejšie? Ponúkame hneď niekoľko tém.

 

Parlament sa dohodol s Radou

Akým spôsobom zrovnoprávniť všetky formy turizmu a všetkých turistov? Je to dlhoročná dilemma, ktorá začala predajom prvých cestovných lístkov a ubytovacích kapacít cez internet. Na jednej strane cestovné kancelárie a cestovné agentúry s pevným programom a pevnými  trasami (s výnimkou štrajkov zamestnancov prepravných spoločností a iných problémov), teda v podstate “bezpečné zájazdy” s vopred určeným režimom, na druhej sú svetobežníci, ktorí chcú cestovať kam ich oči povedú a svoju trasu si vyberajú etapovite, podľa svojej momentálnej chute.  Kto má byť  viac chránený vo svete turizmu? Aj týmto sa napríklad zaoberali nielen samotní poslanci, ale aj Rada Európy. Výsledok?  Zaujímavý pre všetky zúčastnené strany. Takže, cestujúci, ktorí si sami zostavia svoj zájazd kúpou cez internet, dostanú rovnakú ochranu ako tí, ktorí si dovolenku vybavia cez tradičné cestovné agentúry. Vyplýva to z predbežnej dohody medzi poslancami EP a vyjednávačmi z Rady, ktorú sa podarilo dosiahnuť v utorok.

 

Táto dohoda taktiež posilňuje práva cestujúcich tým, že im dovoľuje anulovať zmluvu zájazdového balíčka, ak jeho cena narastie o viac ako 8%. Ďalej môžu dostať pomoc, ak narazia na problémy alebo dostať odvoz domov, aj ak operátor ich zájazdu medzičasom zbankrotuje.

"Počas týchto dlhých a namáhavých rozhovorov, sa nám podarilo výrazne posilniť práva cestujúcich a to najmä po prvýkrát tých, ktorí robia rezervácie cez internet. Ich počet pritom neustále rastie.. Zároveň sme prihliadali aj na záujmy malých a stredne veľkých spoločností," povedala spravodajkyňa  Birgit Collin-Langenová (EPP; DE) Navrhnuté opatrenia o "package holidays" rozšíria terajšie európske pravidlá, ktoré pochádzajú ešte z roku 1990. Odvtedy boom lacných leteniek a predaja cez internet výrazne zmenil spôsob, akým si cestovatelia plánujú a kupujú dovolenky. Táto dohoda taktiež rozširuje význam pojmu "package holidays" tak, aby zahŕňal väčšinu typov cestovných dohôd, ktoré pozostávajú z viacerých prvkov, ako napríklad lety, ubytovanie v hoteloch a prenajímanie automobilov, s cieľom ochrany spotrebiteľa pred možnými problémami.

 

Téma digitálnej budúcnosti starého kontinentu

Európska komisia prijala stratégiu na vybudovanie Jednotného digitálneho trhu v Európe. Ide o jednu z hlavných priorít Junckerovej komisie a významný krok vpred. Digitálne technológie zasahujú do všetkých oblastí života, pracovného aj osobného.

Cieľom jednotného digitálneho trhu je odstrániť regulačné obmedzenia a konečne vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Okrem toho vzniknú  príležitostí pre priemysel a podniky. Zjednoduší sa online nakupovanie, prístup k digitálnemu obsahu a zároveň  bude umožnená ochrana proti internetovým hrozbám.

Stratégiu tvorí súbor 16 konkrétnych kľúčových opatrení, ktoré majú byť predložené do konca budúceho roka (2016). Opatrenia a celá stratégia stoja na troch pilieroch: 1) lepšom prístupe spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám v EÚ; 2) vytváraní vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb; 3) maximalizácii rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Dnes budujeme základy digitálnej budúcnosti Európy. Chcem vidieť celokontinentálne telekomunikačné siete, digitálne služby, ktoré prekračujú hranice štátov, a vlnu európskych inovatívnych začínajúcich podnikov. Chcem, aby kdekoľvek v Európe všetci spotrebitelia využívali najlepšie ponuky a každý podnik mal prístup na čo najväčší trh. Presne pred rokom som sľúbil, že jednotný digitálny trh bude jednou z mojich hlavných priorít. A dnes tento sľub plníme. 16 opatrení našej stratégie v oblasti jednotného digitálneho trhu pomôže prispôsobiť jednotný trh digitálnemu veku.“

V ktorých oblastiach a ako by mali nové pravidlá fungovať? Napríklad, pribudnú nové pravidlá, ktoré zjednodušia cezhraničný elektronický obchod. Systém zahŕňa harmonizované pravidlá EÚ týkajúce sa zmlúv a ochrany spotrebiteľov pri nákupe cez internet: či ide o fyzický tovar, ako je nábytok alebo obuv; alebo digitálny obsah, ako sú elektronické knihy alebo aplikácie. Spotrebitelia budú mať prospech zo širšej škály práv a ponúk a podniky budú ľahšie predávať do iných krajín EÚ.

Očakáva sa aj efektívnejšie a cenovo prístupné doručovanie balíkov (tovarov či služieb). V súčasnosti 62 % spoločností, ktoré sa snažia predávať cez internet, uvádza, že prekážku predstavujú príliš vysoké náklady na doručovanie balíkov. Alebo, problém neodôvodneného geografického blokovania – diskriminačnej praxe používanej na obchodné účely, keď internetoví predajcovia blokujú spotrebiteľom prístup na webovú stránku z dôvodu ich geografickej polohy alebo ich presmerujú na miestny obchod s odlišnými cenami. Takéto blokovanie znamená, že napríklad v prípade autopožičovní môžu zákazníci v jednom konkrétnom členskom štáte zaplatiť za ten istý prenájom auta v rovnakej destinácii viac.

Ďalej ide o  identifikáciu potenciálnych problémov týkajúcich sa hospodárskej súťaže, ktoré ovplyvňujú európske trhy v oblasti elektronického obchodu. Komisia už začala v Európskej únii protimonopolné preskúmanie týkajúce sa hospodárskej súťaže v odvetví elektronického obchodu. V tomto problémovom odvetví sú ďalej také veličiny, ako napríklad satelitné vysielanie a kábelové retransmisie, reforma pravidiel únie v oblasti telekomunikácií, audiovizuálne médiá, internetové platformy, i napríklad spracovanie osobných údajov a súkromie v elektronickej komunikácii. Neuveriteľne vysoká hora aktuálnych problémov na riešenie. Budúcnosť však nepočká...

Z informácií EP Press Service a Zastúpenia EK na Slovensku pripravil

M. Országh