Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Z Bruselu dobrá či zlá správa? – Milan Országh

Musíte si názor urobiť sami. Z administratívneho centra únie totiž občas prichádzajú informácie, ktoré je ťažko zaradiť medzi plusy či mínusy. Kým štáty východnej časti únie spustili hlasitú rebéliu, že chcú pre svojich občanov rovnako kvalitné potraviny, aké papajú obyvatelia západu, Brusel sa hneď ozval informáciou, čo všetko sa robí pre kontrolu kvality potravín na území únie. Aspoň po legislatívnej a normovej stránke: „Zlepšenie sledovateľnosti potravín, boj proti podvodom a obnovenie dôvery spotrebiteľov v integritu dodávateľského reťazca. To všetko si kladie za cieľ nová legislatíva, ktorá sprísni kontroly potravín v celom reťazci siahajúcom od producentov na farmách až po stoly spotrebiteľov. Na konečnom texte nových pravidiel, ktoré v stredu odobril Európsky parlament, sa dohodli poslanci so zástupcami holandského predsedníctva ešte v júni 2016.“

 

Možno mať síce „reči“ o tom, čo sa vlastne na texte robilo (či nerobilo?) od schválenia v júni 2016, ale tie do Bruselu určite nedôjdu. Vlastne, tam ich ani nechcú počuť. Tak načo a namáhať? Ale termínové skoordinovanie tejto informácie so správami o nespokojnosti východnej časti únie s tým, že západní výrobcovia potravín ju berú ako menejcennú časť ľudstva (čo sa v Bruseli určite dozvedeli) má predsa len pikantnú príchuť. Najmä, keď si k tomu pridáte ešte informácie o viacrýchlostnej únii. Možno sa aj opýtať, či ide o pripravovanú inováciu neokolonializmu?

 

Pôvodná bruselská informácia síce pokračuje akýmsi spresnením, že...

...Nové nariadenie zavedie komplexný, integrovaný a efektívnejší systém inšpekcií zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť potravín a krmív, ochranu rastlín pred škodcami, ekologickú produkciu takzvaných bio potravín, výrobu produktov chránených zemepisnými označeniami EÚ (tzv. GIs) a veterinárne požiadavky.

A pokračuje stručným prehľadom, čo všetko by sa pre realizáciu nového nariadenia malo robiť:

 

  • neohlásené inšpekcie vo všetkých sektoroch založené na faktore rizika porušenia existujúcich pravidiel,
  • efektívnejšie postupy proti podvodným alebo zavádzajúcim praktikám,
  • jasnejšie podmienky pre dovoz zvierat a poľnohospodárskych produktov z tretích krajín na trh EÚ...,

 

a tak ďalej, tých bodov je predsa len viac ako dosť.

 

Nedozviete sa však, kto bude tieto body nariadenia realizovať a ako. Aj keď prvotná informácia je formulovaná spôsobom „víťazstvo je naše“! Takže ak viete čítať medzi riadkami musí vám byť jasné, že zrovnoprávnenie spotrebiteľov východnej a západnej zóny únie aspoň v kvalite potravín sa v dohľadnej dobe konať nebude. Veď pravidlá kontrol sú už dané...!