Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vzdelávanie je keď...

V poradí už 7. ročník prázdninového vzdelávania mládeže pod názvom Prešovská detská univerzita rozbehla v priebehu 28. týždňa Prešovská univerzita. Na týždennej prázdninovej univerzite študovalo 180 detí vo veku 7 až 15 rokov, z toho polovica na bakalárskom stupni a ďalších 90 na magisterskom.

Univerzitný ročník 2014 bol tematický zameraný na štúdium histórie, pamiatok a starých remesiel pod spoločným názvom „Vykopávky“. Teda, čo všetko dokázali v týchto oblastiach odhaliť archeológovia.

Slávnostná imatrikulácia sa uskutočnila 7. júla pred prešovskou radnicou, v duchu starých mestských vzdelávacích aktivít, vďaka ktorým získalo toto mesto prívlastok Atény nad Torysou. Rovnako slávnostné odovzdávanie diplomov čerstvým bakalárčekom a magisterčekom  sa odvíjalo v piatok 11. júla. S potešením je potrebné konštatovať, že svoje akademické povinnosti zobral vážne aj  prípade prázdninových detských študentov prvý muž Prešovskej univerzity rektor prof. RNDr. René Matlovič, PhD..