Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vzdali sme hold vojakom Červenej armády - Vladimír Dobrovič

Tak ako každý rok aj tohto roku som 4. apríla vzdal hold našim osloboditeľom, vojakom Červenej armády, ktorí pred 77 rokmi oslobodili naše hlavné mesto od nemeckých nacistov a ich domácich prisluhovačov. Tohtoročná spomienka na oslobodenie Bratislavy 2. ukrajinským frontom, s podporou Dunajskej vojenskej riečnej flotily a 2. tankovým plukom Rumunskej kráľovskej armády, žiaľ, zrejme vo svetle vojenského konfliktu našich východných susedov, bola akosi  v menšej pozornosti politikov a médií. Napriek tomu sme mnohí prišli aj na Slavín, miesto odpočinku hrdinov padlých v 2. svetovej vojne pri našom oslobodzovaní, prejaviť im vďačnosť za vybojovanú slobodu.

 

Krátke pripomenutie udalostí zo stredy 4. apríla 1945:

 

Ráno sa oslobodzovacie boje postupne preniesli do centra mesta smerom od Račianskej, Vajnorskej a Trnavskej cesty. Okolo obeda sa strieľalo v Starom Meste. Do 16. hodiny však červenoarmejci vyčistili návršie s hradnými ruinami, kde sa zakuklili Nemci. Osloboditeľské vojská potom pokračovali smerom na Patrónku a Karlovu Ves. Súčasne Nemcov a Maďarov vytlačili z Petržalky.

Až nečakane rýchla bojová operácia pri oslobodzovaní Bratislavy od nemeckých nacistov, si popri tisícke poškodených budov vyžiadala 742 mŕtvych sovietskych vojakov (sú pochovaní na Slavíne) a 120 civilistov.

 

Som presvedčený, že obete bojov s nemeckým nacizmom je dôležité uctievať si za všetkých okolností. Pripomínaťsi pravdivé historické skutočnosti o tom, ako to bolo so slobodou, okupáciou, životom a smrťou. Odolať rôznym pokusom falšovateľov historickej pravdy o protifašistickom zápase v 2. sv. vojne. Nekompromisne odsudzujme tých, ktorí poškodzujú pamätníky ruským bojovníkom, ktorí padli pri našom oslobodzovaní, ako bolo aj pomaľovanie pomníka na Slavíne ukrajinskými farbami. Nesmieme zabudnúť na hrdinov, ktorí položili svoje životy v boji za naše oslobodenie z područia nemeckého nacizmu a fašizmu. Je veľmi dôležité zachovávať historickú pravdu a postúpiť ju mladej generácii, zhodli sme sa na tom aj s ďalší členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), pri spomienke na oslobodenie Bratislavy.

 

Zúčastnil som sa aj položenia venca vďaky našej ZO SZPB J. Bulík a k jednému zo šiestich bratislavských „míľnikov“ v Petržalke, na rohu Viedenskej a Rusovskej cesty s nápisom: V týchto miestach prekročili oddiely slávnej sovietskej armády hranice oslobodenej  Bratislavy, aby ľud Rakúska oslobodili od nadvlády fašizmu. Česť a sláva hrdinskej sovietskej armáde!“

Umelecké artefakty, zvané „míľniky“, sú na šiestich miestach Bratislavy. Na jednej strane je text v slovenskom jazyku, na druhej v ruskom jazyku. Na bočnej strane je rytý dekor z lipových ratolestí. Žulové trojboké pylóny sú zalomené do tvaru šípky, označujú vstupné alebo výstupné miesta, prípadne smery, ktorými Červená armáda postupovala v Bratislave. Texty vyjadrujú jej situáciu v danej lokalite. Podľa súpisu pamiatok míľniky boli odhalené 3. apríla 1960, autormi sú sochár Ladislav Snopek a architekt Ladislav Beisetzer (takto charakterizoval bratislavské „míľniky“ oslobodenia Jozef Schwarz).

Slavín 4. 4. 2022

Slavín 4. 4. 2022

ZO SZPB J. Bulíka položila veniec vďaky vojakom Sovietskej armády

ZO SZPB J. Bulíka položila veniec vďaky vojakom Sovietskej armády