Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vzdali sme hold našim osloboditeľom spod nemeckého nacizmu a fašizmu – Vladimír Dobrovič

Úctu vojakom, ktorí padli pred 78 rokmi pri oslobodzovaní  Bratislavy, sme vyjadrili na Slavíne, na mieste ich posledného odpočinku, kde svoj posledný sen sníva 6 845 príslušníkov Červenej armády, Rusov, Bielorusov, Ukrajincov, Kazachov, Gruzíncov, Arménov...

Napriek súčasnej  proti ruskej hystérii, ako vidieť z priložených fotografií, napriek nepríjemnému veternému počasiu prišlo nás dosť a to nielen členov bratislavskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

 

Malé pripomenutie udalostí, ktoré predchádzali oslobodeniu Bratislavy:

Na priamu obranu mesta okrem rôznych, najmä nemeckých vojenských zložiek a malej skupiny gardistov a príslušníkov Hlinkových pohotovostných oddielov, boli sformované tzv. festungsbatalióny, do ktorých zmobilizovali aj staršie ročníky bratislavských Nemcov. Na petržalskej strane zaujala obranné pozície 6. nemecká a 3. maďarská armáda. Priame boje o mesto sa začali 2. apríla 1945, keď oddiely sovietskych vojsk 2. ukrajinského frontu oslobodili Vajnory.

Na druhý deň nastala hlavná ofenzíva Červenej armády. V skorých ranných hodinách po krátkej leteckej príprave a prudkej raketovej a delostreleckej paľbe vyrazili jej pozemné sily do útoku. V priestore Dynamitky, Vajnorskej cesty, Trnavskej cesty a Trnávky vytlačili nemeckú obranu a dosiahli výhodné pozície pre boj o celé mesto.

 

Ráno 4. apríla 1945 zaútočila proti Nemcom sovietska pechota podporovaná 27. tankovou brigádou a 2. rumunským tankovým plukom, ale aj bojovými plavidlami Dunajskej flotily sovietskej armády. Nemecká fašistická armáda sa pod náporom presily dala na útek. V meste však pokračovali ešte pouličné boje s niekoľkými gardistickými a esesáckymi skupinami. V popoludňajších hodinách dosiahli vojaci Červenej armády západné okraje mesta a nemecké vojská boli z neho vytlačené. Do 16. hodiny červenoarmejci vyčistili návršie s hradnými ruinami, kde sa zakuklili Nemci. Osloboditeľské vojská potom pokračovali smerom na Patrónku a Karlovu Ves. Súčasne Nemcov a Maďarov vytlačili z Petržalky. Posledné boje definitívne utíchli 4. apríla 1945 vo večerných hodinách.

 

Oslobodením hlavného mesta Slovenska červenou armádou sa Bratislava zaradila medzi tie šťastné európske metropoly, ktoré sa nadobro zbavili fašistického jarma a mohli ďalej kráčať v ústrety mierových časov. Je na nás všetkých, nielen členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí sme prišli na Slavín pokloniť sa pamiatke našich osloboditeľov, aby sme otvorene podporovali mier a udržiavali trvalú hrádzu pred vojnovými štváčmi.

Vyjadrenie úcty padlým protifašistickým hrdinom je dôkazom toho, že „Slováci nezabúdajú“.

Bratislavská organizácia SZPB na Slavíne 4. apríla  2023

Bratislavská organizácia SZPB na Slavíne 4. apríla 2023

Slavín - pamätník osloboditeľom

Slavín - pamätník osloboditeľom

Slavín 4. 4. 2023

Slavín 4. 4. 2023

Účastníci spomienkového podujatia na Slavíne 4. 4. 2023

Účastníci spomienkového podujatia na Slavíne 4. 4. 2023