Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vyvážená stratégia a fundované osobnosti – Ladislav Lysák

Blížime sa k ďalším parlamentným voľbám. Mediálny priestor sa začína denne zahusťovať množstvom programov desiatok politických strán so stovkami prísľubov. Ako si máme z nich vyberať tú, alebo tie, ktoré budú zárukou, že dokážu a budú presadzovať záujmy národa, všetkých občanov a štátu?

 

Niektorí z nás si dajú záležať na poznaní a porovnaní programov i ponúkaných kandidátov najmä tých strán, ktoré majú určité šance byť vo voľbách úspešné. Slovenský rozhľad v tomto smere ponúka stanoviská fundovaných odborníkov, ktoré môžu byť istou oporou pri výbere v rozhodujúcej chvíli. Problémom sú tí voliči, ktorí z pohodlnosti alebo iných príčin podľahnú presviedčaniu, že jeden hlas aj tak nič nepridá, či nezmení, no potom budú hromžiť, akí neschopní, či nemorálni ľudia sa znova dostali ku korytám. Ale ambiciózne strany by mali práve tu zalobovať u všetkých vrstiev našej spoločnosti, vrátane bezdomovcov. Lebo platí: tisíckrát jeden hlas je spolu tisíc atď. zakrúžkovaných mien. A to už môže niečo zavážiť nielen pre jedného kandidáta, ale i pre stranu a kreslo v parlamente!

 

Ako ale posudzovať programy strán? Teraz, práve teraz, v časoch veľkého postkrízového chaosu. Ktorý máme v Európe nahustený imigračným prílivom státisícok mladých mužov a možno desatiny skutočných utečencov z vojnovými konfliktami zdevastovaných štátov – Afganistanu, Iraku, Líbye, Egypta, či Sýrie i ďalších. Dôsledky tohto Európskou úniou nezvládnutého imigračného cunami budú devastačné a dlhodobé To je z národohospodárskeho hradiska nesporné.

 

Bruselský aparát Únie bez ohľadu na (aj historickú) zodpovednosť a možnosti kvótuje prídely utečencov pre všetky členské štáty EÚ. Aj tie pomenšie, stredozemské. Ktoré nemajú na rováši drancovanie v koloniálnej minulosti ani bombardovanie afrických, ázijských i ďalších oblasti v minulom a terajšom storočí.

 

V týchto súvislostiach hodno si pripomenúť aj poučenia z histórie, čomu sa je nutné

pri štátnickom rozhodovaní, ktorým je aj rozhodovanie, ktorému politikovi, či strane pridelíme svoj volebný hlas. Za súčasnej postkrízovej situácie európskej civilizácie hodno sa zamyslieť nad niektorými závermi 14-ročného výskumu anglického historika aj člena parlament Edwarda Gibbona o hlavných príčinách zániku mocnej Rímskej ríše (vyd. v r. 1775):

·         Storočiami predkov preverené hodnoty - ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované.

·         Šíri sa cynizmus.

·         Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie znalostí, vedomostí a poctivej práce.

·         Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.

·         Politici ponúkajú ilúziu, ktorá si vynucuje zábavu a štátnu podporu (chlieb a hry).

·         Občania stále na všetko nadávajú....

 

Napriek náročnej situácii je treba oceniť, že terajšia vláda SR Róberta Fica nepodľahla tlaku bruselských sebavedomých byrokratov. A že aj zodpovedná časť opozície nepodporuje tie rozhodnutia EÚ, ktoré sú skutočnou hrozbou nielen samotnej Únie, ale predovšetkým identity a budúcnosti slovenského i ostatných európskych národov, ktoré sa formovali na kresťanských základoch. Slovenská ekonomická spoločnosť Nezávislé združenie ekonómov Slovenska bude v plnom rozsahu podporovať tie progresívne politické sily, pre ktoré sú prioritou priorít záujmy národa a slovenskej samostatnej štátnosti a vzájomne prospešnej účasti v medzinárodných vzťahoch.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.