Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vyrobené na Slovensku

Aj keď všetky gymnáziá na Slovensku si pripomínajú v práve prebiehajúcom školskom roku 55. výročie svojho základného kameňa, ktorým boli od 1. septembra 1961 stredné všeobecnovzdelávacie školy (z ktorých sa stali v roku 1969 transformáciou dnešné gymnáziá), dnes venujeme trochu priestoru jednému z nich, prešovskému Gymnáziu Jána Adama Raymana (GJAR) na Mudroňovej ulici. Podobne ako všetky ostatné slovenské gymnáziá, aj táto škola prechádzala históriou svetlými a menej radostnými obdobiami, ktoré sa vždy odvíjali od aktuálnych pomerov v spoločnosti i aktivít experimentátorov od zeleného stola. Aj jej pedagógovia pripravovali pre život tisícky absolventov, meniac ich z detí na „dospelákov“, vychovali množstvo skvelých a užitočných ľudí ako nádej pre budúcnosť národa. Rovnako ako mnohé ďalšie, aj ona by potrebovala ako povestnú soľ rozšíriť a zmodernizovať svoje priestory, aby sa stala školou tretieho tisícročia so všetkými aspektmi. Vieme však, ako to na Slovensku chodí...

 

Preto namiesto pretriasania minulosti venujme sa radšej jej prítomnosti, pretože práve teraz sa akosi vymyká šedému priemeru typického slovenského školstva. V priebehu ostatných rokov sa v nej zmenila vnútorná atmosféra úplne nevšedným spôsobom. Z kedysi izolovaných kolektívov študentov, ich rodičov a pedagógov sa stala jednoliata družná rodina, ktorá spoločne ťahá za jeden koniec povrazu v záujme školy, budúcnosti žiakov i školy samotnej.  Netajac  sa tým, že každý z nich, bez ohľadu na to, či ide o študenta alebo jeho rodičov či pedagógov rokov súčasných alebo minulých, sa cítia členmi rodiny Gjarákov. (Odvodené od skratky GJAR). A tak je dnes úplne prirodzené keď škole pomáhajú rodičia súčasných žiakov a bývalých absolventov, keď práve  bývalí absolventi, študujúci alebo už pracujúci vo svete, sa pri aspoň krátkom návrate na rodnú hrudu prídu pozrieť do sídla svojej gjaráckej rodiny, keď prídu za svojimi učiteľmi a mladšími spolužiakmi.  Mnohí z nich vyjadriť skutočnosť, že nezabúdajú, iní sa poďakovať svojim bývalým učiteľom za to, ako ich pre ďalšie štúdium a do života pripravili. Vôbec nie je výnimkou, že občas si do školy zájdu aj rodičia bývalých žiakov, ktorí sa stále cítia členmi spoločnej rodiny, ktorí tiež o škole hovoria, že je naša.  Nie často sa vyskytujúci jav ani v štandardnej rodine. Aj vďaka tejto atmosfére prajnosti sa v pohode a bez akýchkoľvek turbulencií uskutočnila pred niekoľkými rokmi generačná „výmena stráží“ v kresle riaditeľa školy. (Takýto akt  vie poriadne zatriasť nejednou na prvý pohľad stabilnou inštitúciou.) Čo bolo pri súčasnom počte vyše 600 žiakov nesmierne dôležité.    

 

O rodinnej atmosfére svedčil aj nedávny benefičný koncert školy pod názvom „Vyrobené na Slovensku“  pri príležitosti spomenutého výročia jej založenia. Benefičný nie iba pre seba, ale pre tých, ktorí pomoc potrebujú, ako to bolo už vyjadrené v pozvánke na koncert:

„Dnes opäť klopeme na veľkorysé slovenské srdcia. Podajme pomocnú ruku ženám a deťom v núdzi a nenechajme ich v ťažkej situácii opustené. Necíťme rozpaky z toho, že budeme do divadla prichádzať a v ruke držať vrecúško cestovín či iných trvanlivých potravín vyrobených na Slovensku.“

Tieto riadky ľudskosti oslovili rodinu „Gjarákov“ tak emotívne, že výsledok bol neuveriteľný:

- S týmto počtom vyše 1000 ks trvanlivých potravín môžeme obdarovať približne 100 rodín“, píše riaditeľke gymnázia Mgr. Viere Kundľovej  v ďakovnom liste štatutárny zástupca prešovského občianskeho združenia MAGIS Mgr. Viera Ščasná CJ. 

 

Nuž, v čase predvianočnom pomoc s dvojnásobnou cenou a dôležitosťou. A práve v duchu Made in Slovakia sa odvíjal aj samotný benefičný koncert. Vyzdvihoval slovenskú hudbu a tanec, slovenskú reč, slovenskú dobrotu a šikovnosť v mnohých dimenziách. Nakoniec, keď už zájdeme do detailov, aj samotní aktéri gala programu boli tiež vyrobení na Slovensku. Skvelá choreografia, skvelý scenár, skvelí mladí umelci, jedinečná rodina...

 

Namiesto množstva štatistických údajov o úspechoch školy a jej potrebách bude cennejšie venovať sa na záver dobe, v ktorej začal dnešný citovo bohatý a prajný rodinný duch školy vznikať. Azda najvýstižnejšie sú slová jedného z bývalých a dlhoročných riaditeľov školy PhDr. Viliama Ováda  (ktorý v nej prežil neuveriteľných 35 rokov svojho pracovitého života a stále sa k nej hlási) napísané ešte pred rokmi, k 40. výročiu vzniku tejto školy:

...oddeľ plevy, kúkoľ od zdravých zrniek múdrosti a ľudskosti, rozvíjaj duchovné hodnoty, racionálno – emocionálne skvosty, priateľstvo, kolegiálnosť bez „falše kovu“, náročnosť v práci, kultúrnosť komunikácie k sebe, k svetu, ambiciózne usiluj: ostať stále príťažlivou pre súčasných a nových študentov a učiteľov, tvoja dobrota nech vyžaruje teplo priazne z oboch strán, by sme nikdy nezabudli na teba.

(mog) Foto: PhDr. Ján Jedlák

Hlavný stan Gjarákov

Hlavný stan Gjarákov

Kultúra

Kultúra

Šport

Šport

 Kontinuita, Úradujúca riaditeľka Viera Kundľová so svojim predchodcom Miroslavom Krajňákom

Kontinuita, Úradujúca riaditeľka Viera Kundľová so svojim predchodcom Miroslavom Krajňákom

Všetci ako jedna rodina

Všetci ako jedna rodina