Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

VYHLÁSENIE SZPB v Košiciach

 

My, členovia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach, účastníci zhromaždenia pripomínajúceho si 77. výročie oslobodenia mesta vojskami Červenej armády vyhlasujeme, že vynaložíme všetky svoje sily na zachovanie mieru a pokojného života, preto si s veľkou úctou pripomíname obete občanov národov bývalého ZSSR pri oslobodzovaní Československa a celej Európy. V súlade s princípmi  Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s princípmi presadzovania demokratického a humánneho odkazu národno-emancipačného hnutia obsiahnutého v zákone o protifašistickom odboji a Stanovách SZPB, vyjadrujeme vážne znepokojenie a nesúhlas so stanoviskom vlády SR i prezidentky SR k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a USA (DCA).

 

Poučení dejinami a historickými súvislosťami, chceme všetkým propagátorom a obhajcom tohto dokumentu pripomenúť Zmluvu o ochrannom pomere medzi nemeckou ríšou a slovenským štátom, ktorá bola predstaviteľmi Slovenska podpísaná 18. marca 1939 vo Viedni a 23. marca 1939 v Berlíne. Tiež sa v nej nič nehovorí o spoločnom vojnovom ťažení proti iným krajinám, len napríklad o budovaní dopravnej infraštruktúry na Slovensku... Na jej základe Nemecko zmodernizovalo aj letisko v Kuchyni, ktoré Luftwaffe využívalo ihneď od podpisu zmluvy, počas príprav, až do skončenia druhej svetovej vojny.

 

Slovenskí vojaci už raz boli zatiahnutí do vojny proti Sovietskemu zväzu, ktorý nás nijakým spôsobom neohrozoval. V Donbase ich pred 80 timi rokmi padlo veľa kým pochopili, že boli oklamaní vtedajšou gebelsovskou propagandou a svoju krv prelievajú za cudzie záujmy. Oni svoj omyl odčinili obrátením zbraní proti fašistom. Spolu s Červenou armádou oslobodili veľa miest a obcí na Ukrajine a potom aj na Slovensku a v Čechách. Nespochybniteľným faktom však zostáva, že najväčšie obete pri oslobodzovaní nášho územia priniesli vojaci Červenej armády.

Zato im patrí naša večná vďaka.

 

Protestujeme proti schválenému vládnemu návrhu Dohody o obrannej spolupráci s USA (DCA). My občania SR nemáme proti sebe žiadneho agresora, ktorý by nás ohrozoval, preto Dohoda uvedeného typu je z hľadiska bezpečnosti SR ako aj jej medzinárodných vzťahov nadbytočná a  pre náš národ škodlivá. My, si želáme predstaviteľov našej republiky, ktorí budú rozvíjať priateľské vzťahy so všetkými mierumilovnými národmi sveta a predovšetkým bratské vzťahy so slovanskými národmi.

 

Odsudzujeme nenávistnú rusofóbnu a lživú propagandu, o vývoji na medzinárodnej scéne,  ktorá nám veľmi pripomína tú, ktorá na Slovensku a v Európe dominovala pred vyše 80 rokmi. Za túto nedôstojnú  expanziu nenávisti, s ktorou sa proti-ruské nálady u nás šíria, sa bratskému ruskému ľudu ospravedlňujeme a veríme, že historická skúsenosť a múdrosť národov Ruskej federácie nepripustí eskalovanie napätia a mierové úsilie zvíťazí.

 

Účastníci slávnostného zhromaždenia k 77. výročiu  oslobodenia mesta Košice, 19.01.2022