Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vtipné rómske vademékum – Milan Kenda

Milan Stano v úvodoch svojich kníh i v editoriáloch svojho časopisu Kocúrkovo plní v našich pomeroch vzácnu až ojedinelú funkciu informátora vo sfére štruktúry a histórie humoru. Plní teda osvetovo poznávajúcu funkciu na úrovni teoretika a historika humoru, za ktorú by sme mu mali byť viac vďační. Ale táto jeho akoby „nadproduktívna“ či „nadnormatívna“ aktivita vo všeobecnosti uniká pozornosti a uznaniu odborných inštitúcií i autorít. Platí to aj o jeho najnovšej knižke CIGÁNI – RÓMOVIA V ANEKDOTÁCH, z ktorej sa dozvedáme nečakané, až šokujúce informácie o rómskom pôvode viacerých kultúrnych velikánov z Európy i USA. Buď majú rómsku národnosť obidvaja ich rodičia, alebo aspoň jeden z nich. A k rómskemu pôvodu sa viaceré z týchto celebrít, úspešných detí, hrdo hlásia!

 

Úvodná kapitola tejto knihy je informatívne veľmi bohatá, tvorí malú, či skôr až miniatúrnu encyklopédiu rómskeho národa. Stano poníma Rómov komplexne, nielen ako predsudkovo zaužívaný zdroj spoločenských negatív a ekonomických ťažkostí, ale aj ako etnikum s určitými kultúrno-spoločenskými prínosmi, prezentovanými najmä rómskou elitou. A tiež ako svojrázny, etnický segment s romantickými črtami, ktorý tak výrazne učaroval mladému Jaroslavovi Haškovi na jeho literárno-reportážnych potulkách po Slovenku v začiatkoch jeho geniálnej tvorby.

Rómovia, to je diferenčne veľmi bohatá a rozmanitá téma, čo sa odzrkadľuje aj v štrukturálnom usporiadaní anekdot, ktoré nasledujú po úvodnej časti. Nedá sa náležite predstaviť charakter tejto knihy anekdot bez strohého, no tematicky opodstatneného vymenovania jednotlivých anekdotických súborov, tvoriacich námetovo ucelené kapitoly. A nemožno obísť ani základnú, súbornú informáciu o tom, že táto publikácia predstavuje 13. diel Encyklopédie anekdot a prináša 1084 anekdot i 108 karikatúr.

 

Obsah uvedený za titulnou a tirážnou stranou nám prezradí takýto sled dvanástich kapitol: Slávni cigánski muzikanti / Cigánske muzikantské anekdoty / Staré cigánske anekdoty / Cigáni a farári / Cigáni za socializmu / Dežoviny / Rodina / Práca / Z ordinácií / Z našej osady / Cigáni a policajti / Cigáni na súde. Osobne ma najviac zaujali dve kapitoly anekdot: Cigáni a farári / Cigáni za socializmu. Tá prvá najmä za rómske, často inzitné poňatie náboženskej doktríny, nezriedka podľa hesla „Čo ja z toho mám“, resp. „Čo sa dá z toho vykoledovať“. A Cigáni za socializmu? To bola groteskná konfrontácia priam anarchisticky individualistického živlu so socialistickým, kasárenským, poslušným a uvedomelo disciplínovaným monolitom.

 

Zostavovateľ knihy odkazuje čitateľom: „Anekdoty o Rómoch sú zároveň aj zrkadlovitým obrazom aj o väčšinovej slovenskej spoločnosti, v ktorej žijú. Rómovia žijú s nami na Slovensku a majú svoj írečitý humor. Zabavte sa na ich vtipoch a o ich spôsobe života. Verte, že je na čom, lebo sú vtipní, majú radi humor a život.“

 

Kniha sa končí zoznamom použitej literatúry. Teda je tu nielen smiech sprostredkovaný anekdotami, ale aj sympatický príspevok pre poznanie tohto trocha tajomného, romanticky ladeného, výrazne originálneho etnika, ktoré má však ako všetky iné národy aj svojich podliakov a kriminálnikov. Tých kriminálnikov zatiaľ asi viac ako iné etniká, a to v dôsledku pretrvávajúcich biednych pomerov a relatívne nízkej vzdelanosti, od čoho závisí miera profesijného uplatnenia Rómov, ich životnej úrovne i osobnej spokojnosti. Naostatok zostáva už iba zagratulovať Milanovi Stanovi k nápaditému a užitočnému knižnému projektu, ktorý môže pomôcť pri nahlodávaní ťažko vykoreniteľných predsudkov.