Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vtiahnu nás do vojny? – Pavol Janík

Známy ruský politológ Valerij V. Pjakin opakovane publikoval predpoklad, že východné krídlo NATO vstúpi do otvoreného ozbrojeného konfliktu s Ruskou federáciou na území Ukrajiny, lebo Kyjev – napriek masívnej pomoci západu – už vyčerpal svoje technické možnosti a ľudské zdroje. Malo by ísť predovšetkým o Poľsko, Slovensko a Rumunsko, ale Washington vynakladá veľké úsilie zmeniť doterajšiu politiku Budapešti, aby Maďarsko tiež participovalo na vojne s vidinou možných územných ziskov.
 
Expert predvída rozšírenie frontovej línie aj o Fínsko a pobaltské republiky. Vo všetkých prípadoch by sa z uvedených krajín mal najprv stiahnuť americký vojenský personál, aby sa USA vyhli hrozbe priamej konfrontácie s Ruskom. Odborník dokonca venuje osobitnú pozornosť najmenšej krajine v regióne, ktorou je Slovensko, a očakáva účasť dvoch divízií, tak ako to bolo počas II. svetovej vojny, keď slovenský klérofašistický bábkový režim bojoval na strane hitlerovského Nemecka..
 
Uvedené geostrategické úvahy nevdojak potvrdzujú, prečo sa na Slovensku už dlhšie udržuje absurdný stav faktického zrušenia demokratických mechanizmov, tradícií a zvyklostí, ktoré sa nahrádzajú nekonečným porušovaním ústavných pomerov. Preto sa nemožno čudovať, že aj v prostredí slovenských právnych autorít sa náhle začali objavovať tvrdenia o možnosti predlžovania tzv. úradníckej vlády bez akéhokoľvek časového ohraničenia a bez ohľadu na výsledky nadchádzajúcich parlamentných volieb.