Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vplyv Brexitu: Podľa najnovšieho Eurobarometra si Európania cenia členstvo v únii viac ako kedykoľvek predtým

Najnovší prieskum verejnej mienky Eurobarometer (zo septembra 2018) ukázal jednoznačné rastúcu podporu členstva v EÚ , ktorá dosahuje rekordnú úroveň 68%.


Najnovší prieskum Eurobarometra poukazuje na to, že Európania, viac ako kedykoľvek predtým, považujú členstvo v Európskej únii za dobrú vec (62%) .To je najvyššie číslo za posledných 25 rokov.  68% Európanov je tiež toho názoru, že ich krajina z členstva profituje  - táto hodnota je najvyššia od roku 1983.

 

Na Slovensku považuje členstvo v únii za dobrú vec 51% ľudí a profit v členstve vidí až 77% občanov.

 

Takmer všetky výsledky merania podpory EÚ ukázali významný vzostup po referende v Spojenom kráľovstve v roku 2016, čo ukazuje rastúce obavy z dopadov Brexitu. Náročné rokovania o Brexite tiež vplývajú na pozitívnejší názor ľudí na výhody, ktoré členstvo v únii prináša.  66% Európanov by podľa Eurobarometra hlasovalo za to, aby ich krajina zostala súčasťou EÚ. Je to väčšina členských štátov, vrátane Slovenska- u nás by za zotrvanie v EÚ hlasovalo 59% ľudí, 16% by bolo za odchod a 25% bolo nerozhodnutých. 

 

Najnovšie údaje z Eurobarometra ukazujú rastúci pocit spokojnosti Európanov s demokratickým fungovaním EÚ (49%), čo predstavuje nárast o 3% oproti predchádzajúcemu prieskumu z apríla. V prípade Slovenska je to 44%.


Eurobarometer ale prináša aj negatívnejšie postoje Európanov. Napriek výraznej a rastúcej podpore EÚ vo všeobecnosti, polovica respondentov  nie je spokojná so smerom, ktorým sa únia vydáva, podobne je to aj s názormi na smerovanie vlastnej krajiny. Verejná mienka v únii je stabilná, čo sa týka očakávaní od EÚ, 48% ľudí by chcelo, aby únia zohrávala dôležitejšiu úlohu v budúcnosti.

 

Pokiaľ ide o obraz Parlamentu v celej EÚ, jedna tretina respondentov v Európe aj na Slovensku  (32%) má pozitívny názor, pätina (21% EÚ a 18 %Slovákov) negatívny názor a relatívna väčšina (43% EÚ a 47% Slovákov) zostáva neutrálna.

Informovanosť o budúcoročných európskych voľbách sa zvyšuje, pričom 41% Európanov správne určilo dátum konania budúcich volieb- v máji 2019 - čo predstavuje zvýšenie o 9%. Vie to až 45% Slovákov. 

 

Samostatnou kapitolou v prípade Slovenska je záujem o voľby do EP-  ten deklaruje 51% Európanov, no len 28% Slovákov. Až 70% Slovákov sa o voľby nezaujíma

Volieb do EP sa s veľkou pravdepodobnosťou plánuje zúčastniť len 14% Slovákov, čo znamená, že nám patrí predposledná priečka v EÚ. 50% Slovákov tvrdí, že sa volieb veľmi pravdepodobne nezúčastní.

Na vrchole záujmu o témy kampane v únii je imigrácia (50%), ekonomika (47%) a nezamestnanosť mladých ľudí (47%). Podobne je to aj prípade Slovákov.

 

Predseda EP Antonio Tajani výsledky komentoval slovami: „V čase, keď sa finalizujú detaily dohody so Spojeným kráľovstvom, tieto čísla ukazujú rastúce ocenenie výhod členstva v EÚ po celom kontinente. Napriek tomu, máme pred sebou ešte veľa práce.  Spolupráca a solidarita na európskej úrovni je nevyhnutná, aby sme mohli odpovedať na obavy Európanov.“

 

Guy Verhofstadt, vyjednávač Európskeho parlamentu pre Brexit dodáva: „Fakt, že 51% Britov v prieskume bolo za zotrvanie v EÚ nám pripomína hlboké rozdelenie, ktoré spôsobil Brexit a to, že potrebujeme nájsť udržateľný a blízky dlhodobý vzťah vo forme širokej asociačnej dohody. Aj keď  sa musíme pripraviť na všetky eventuality, zdá sa, že v Británii ani inde v Európe nie je veľká chuť na „tvrdý Brexit“ alebo nákladný scenár odchodu Británie bez dohody. Dúfam, že toto sa odrazí aj vo výsledkoch rokovaní“

Tlačová správa EP, 17.10.2018