Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Voľby 2022: Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu

(TASR) – Volič môže v spojených regionálnych voľbách hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Voliči môžu vo svojej obci požiadať o prenosnú volebnú schránku, pokiaľ majú na to závažné, najmä zdravotné dôvody.


Volič sa musí preukázať občianskym preukazom, v prípade cudzinca je povinné predložiť doklad o pobyte cudzinca. „Preukázanie totožnosti po vstupe do volebnej miestnosti je nielen súčasťou overenia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či je volič oprávnený hlasovať vo volebnej miestnosti, do ktorej sa dostavil,“ pripomenula hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Rezort vnútra tiež informoval, že zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu voličov. „Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či sú údaje o ňom úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv,“ dodala hovorkyňa.

O prenosnú volebnú schránku môže požiadať volič iba v rámci okrsku, kde má trvalý pobyt. Požiadať o ňu treba obec a v deň volieb žiada okrskovú volebnú komisiu. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu.