Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vladimír Putin na Valdajskom klube – Vladimír Mikunda

Tohtoročný Valdajský klub bol predovšetkým o Sýrii a o vojne s kalifátom. Klub, spočiatku orientovaný na Západ, sa však po prvýkrát stal svedkom, že tu v tandeme s Putinom vystupoval aj jeden z predstaviteľov Iránu – spojenca Ruska v sýrskej operácii a pri nastoľovaní nového svetového poriadku.

 

Téma zasadnutia „Vojna a mier“ umožnila Putinovi hovoriť o veľmi široko pretože vojenskú terminológiu dnes obsahujú všetky sféry života.

Putin už tento rok nehovoril ako štátnik, ktorý varuje pred následkami zápasu, ale ako jeho účastník. Touto pozíciou je opodstatnená aj „najťažšia“ fráza jeho vystúpenia, že „leningradská ulica ma už pred päťdesiatimi rokmi naučila pravidlu: ak existuje hrozba, treba udrieť ako prvý“.

Putin ju vyslovil v súvislosti s teroristickou hrozbou Rusku, čo konkretizoval, že lepšie je bojovať na cudzom území, nečakajúc, kým prídu na tvoje. Samozrejme, že sa to vzťahovalo aj na celkové geopolitické výzvy.

 

Putin hovoril o vojne ako realista – „vojenská sila je a aj dlho zostane nástrojom medzinárodnej politiky. Nejde o to, či je to dobré alebo zlé, lebo je to životný fakt“. Ruský prezident odsudzuje ak sa vojenská sila nasadzuje len na „pripomenutie svetu kto je v dome pánom, nezamýšľajúc sa nad legitimitou nasadenia sily, nad následkami nasadenia sily, bez riešenia problémov, len ich umnožujúc“.

Aj Valdaj preukázal, že Putin neponúka USA ruku priateľstva, no ani sa nechystá na ústupky. Rovnako ich nečaká od Washingtonu alebo od kohokoľvek iného – jasne však nasadil pragmatický záujem, teda každý bude musieť uznať objektívne reálie. No a tie spočívajú v tom, že „konkurencia“ (Putin toto slovo použil namiesto pojmu konfrontácia) vždy bola a bude. Rusko však bude trvať na tom, aby „fungovala v rámci určitých politických, právnych, morálnych noriem a pravidiel“.

Ak takýchto pravidiel nebude, tak súperenie a zrážky záujmov hrozia ostrými krízami a dramatickými spádmi, povedal a dodal, že opäť narážame na pokusy akýmikoľvek prostriedkami uprednostňovať model jednostrannej dominancie. Tej, ktorá rozkolísala systém medzinárodného práva a globálneho riešenia problémov. Znamená to - „existuje hrozba, že konkurencia – politická, ekonomická, vojenská – sa vymkne spod kontroly“.

 

Proti chaosu sa chce Putin postaviť so spoločne po novom vypracovanými pravidlami. No a že je to proti vôli USA? Veď i tak nemajú iné riešenie! Neexistenciu ich alternatívy Putin preukázal práve spoločným postupom proti kalifátu.  

 

Spojené štáty otvorenie a priamo obvinil z dvojakej hry – na jednej strane verbálne oznamuj boj s teroristami, no zároveň sa časť z nich pokúšajú využiť ich vo svoj prospech. Otvorene dodal, že „nie je možné dosiahnuť nad terorizmom žiadny úspech, ak sa časť teroristov používa ako taran na zvrhávanie nevhodných režimov“. Upozornil, že za ilúziu treba považovať nádej, že niekedy potom sa bude dať s teroristami dohodnúť, resp. že budú odstránení od moci.

Spojeným štátom nezostalo po začiatku ruskej operácie nič iné, len sa naozaj zapojiť do aktívneho boja proti kalifátu. V opačnom prípade by nedokázali udržať Irak, aby sa ten neobrátil na Rusko s prosbou o pomoc. Americké odmietanie koordinácie s Ruskom preto tiež dlho nevydrží. Putin dal najavo, že samotní Američania sú už zrelí aby si to priznali. „Hlavným je – uznať jeden druhého ako spojenca v spoločnom boji, správať sa čestne a otvorene“.

 

Najdôležitejšiu otázku položil Putinovi redaktor agentúry Nová Čína, že koľko bude mať budúci svet lídrov? Čínsky redaktor poskytol aj alternatívy: troch (USA, RF a Čína), štyroch (USA, EÚ, Rusko a Čína), dvoch (USA a Čína) alebo Západ (USA s Európou) proti Východu (Rusko a Čína).

(Kým prejdeme ďalej, všimnime si čínske uvažovanie, ktoré zatiaľ nezaregistrovali žiadne médiá – s Ruskom, ako so samostatným hráčom, sa už ani u nich neráta – pozn. red.)

Putin si nevybral ani jeden variant, no pomenoval ruskú predstavu o svetovom usporiadaní. Na prvé miesto postavil Rusko – Euroázijský zväz a OZKB. Na druhé – „rozvoj vzťahov s našimi susedmi a partnermi, takými ako Čínska ľudová republika, ako India“. Na tretie ďalšieho suseda, Európu: „a, samozrejme, neuvažujeme o svojom rozvoji bez rozvoja vzťahov s Európou“.

Osobitne sa vyjadril k islamskému svetu – vo vzťahoch ktorého s Európou by sme mohli zohrať úlohu mosta, vzhľadom na 20 miliónov nášho moslimského obyvateľstva.

A až po tomto všetkom povedal, že „samozrejme, rátame aj s rozvojom vzťahov s USA, ak to naši partneri budú chcieť“.

 

Pri tejto téme doplnil, že základom západnej politiky „je mesianizmus a výnimočnosť“, a preto je nám ťažké viesť dialóg, lebo „toto je ústup od našich spoločných tradičných hodnôt, v základe ktorých leží rovnosť ľudí pred Tvorcom“.

No a práve v tomto je podstata súčasného momentu. Rusko nečakane začalo konať rovnako tvrdo a pragmaticky ako Západ (presne podľa príslovia – Rus pomaly zapriaha, ale potom bleskovo jazdí – pozn. red.), no pri tom sa nielenže nechce stať súčas´tou Západu, ale ani sa neusiluje obsadiť jeho miesto svetového hegemóna.

Rusko, skrátka, ponúka Západu len to podstatné – aby sa stal realistom a nakoniec uznal, že nastúpila nová epocha, v ktorej niet vyvolených, no sú v nej seberovní. Nakoniec pochopenie toho je prioritne záujmom Západu pretože Rusko už preukázalo, že za takýto svet je ochotné aj bojovať.

 

 

Z ďalších postrehov

 

Obraz súčasnej vojny

Putin poukázal na to, že vojna sa v dnešnom chápaní zmenila na mediálny obraz, vojenská terminológia zvučí všade. „Za posledné štvrťstoročie sa prah použitia sily evidentne znížil. Protivojnová imunita, získaná po dvoch svetových vojnách, ktorá existovala na psychologickej úrovni i v podvedomí, začala slabnúť“, povedal.

„Samotné vnímanie vojny sa zmenilo. Pre divákov pri televíznych obrazovkách sa dnes zmenila na atraktívny mediálny obraz, akoby už vo vojne nehynuli a netrpeli ľudia, neničili sa mestá“.

Moskvu dnes neznepokojuje posun „demokracie“ k jej hraniciam, ale posun k nej vojenskej infraštruktúry NATO.


O falošnosti 

„Úrady krajín, ktoré, zdalo by sa, vždy apelovali na hodnoty slobody slova, na slobodné šírenie informácií, ako často sme o tom počúvali v minulých časoch, sa teraz pokúšajú brániť šíreniu objektívnych informácií. Každý iný pohľad vyhlasujú za nepriateľskú propagandu, s ktorou treba bojovať, pričom evidentne nie demokratickými prostriedkami“.

Putin zdôraznil, že medzinárodné spoločenstvo musí nutne pochopiť o s kým a čo tu ide. Do činenia má „v podstate s nepriateľom civilizácie, ľudstva a svetovej kultúry“.

 

K islamu

Treba jasne rozlíšiť hranicu medzi pravým islamom a klamstvom. Hodnotami pravého islamu sú mier, rodina, blahodarné skutky, pomoc blížnemu a úcta k tradíciám.

 

K Sýrii

V prípade obsadenia Damašku alebo Bagdadu by bojovníci teroristického zoskupenia Islamský štát získali predmostie na svetovú expanziu. „Pre medzinárodné spoločenstvo nastal čas pochopiť s kým má do činenia – v podstate s nepriateľom civilizácie, ľudstva a svetovej kultúry“, zdôraznil prezident.


K údajne iránskej hrozbe

Iránsky atómový problém je vyriešený, od Teheránu neplynie a ani neplynula žiadne ohrozenie. „Príčina, ktorá akoby podnietila našich amerických partnerov budovať systém protiraketovej obrany zmizla. Máme teda právo očakávať, že aj práce nad budovaním PRO USA sa zastavia. Čo sa však deje naozaj. Nič podobného sa nekoná, naopak, všetko pokračuje. Pred pár dňami sa uskutočnili prvé testy PRO USA v Európe“, povedal Putin a ďalej zdôraznil, že pod zámienkou iránskej jadrovej hrozby bol od základov zničený súčasný svetový bezpečnostný systém.   

„Otázka nestála o hypotetickej atómovej hrozbe, ktorá nikdy ani neexistovala. Otázkou bol pokus zničiť strategickú rovnováhu a vo svoju výhodu tak zmeniť pomer síl, aby sa dalo nielen dominovať, ale vznikla aj možnosť všetkým diktovať svoju vôľu. Aj svojím geopolitickým konkurentom, a myslím si, že aj svojím spojencom. Toto je mimoriadne nebezpečný scenár vývoja udalostí, škodlivý pre všetkých, vrátane, podľa mňa, aj pre samotné USA“.

 

K sankciám

Putin vyhlásil, že od sankcií USA trpia aj európske spoločnosti: tak sa, podľa neho, k spojencom nespráva. Tak sa správa voči vazalom, ktorí sa osmelili konať samostatne a podľa seba. „Ako príklad uvediem skutočnú epidémiu pokút, vrátane i na európske spoločnosti. USA vypúšťajú vymyslené zámienky, kruto sa trestajú tí, ktorí sa osmelili porušiť jednostranné americké sankcie. Samozrejme, dá sa povedať, že to nie je ruské trápenie, no keďže máme diskusný klub, dovolím si opýtať sa: takto sa správa k spojencom? Nie, takto sa správa voči vazalom, ktorých treba trestať, že si dovolili konať podľa seba“, dodal Putin.

Spracoval Vladimír Mikunda