Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vláda: Schválila opatrenia na zlepšenie fungovania Obchodného registra

Bratislava 20. apríla (TASR) – Zlepšenie postavenia Slovenska v hodnoteniach podnikateľského prostredia. To je cieľ ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý vypracoval návrh opatrení na zlepšenie fungovania Obchodného registra (OR). Materiál v piatok schválila vláda.


Minister deklaruje, že chce vytvoriť predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a Európskej únie v hodnoteniach podnikateľského prostredia. Opatrenia majú zvýšiť komfort služieb pre zapisované subjekty a odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy OR.

Uskutočňovať sa majú v dvoch na seba nadväzujúcich fázach. Vláda Gálovi uložila, aby do konca roka predložil návrhy právnych predpisov potrebných na efektívnu opravu neaktuálnych a nekorektných údajov zapísaných v OR. Tiež legislatívne návrhy zamerané na elektronizáciu procesov zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov z registra na súd.

 

Úplná digitalizácia zbierky listín umožní zrýchlenie a zefektívnenie vyhľadávania informácií o osobách zapísaných v obchodnom registri, sľubuje v materiáli ministerstvo. Pripravený má byť nový informačný systém OR.

Minister má rovnako do konca roka prísť s návrhmi legislatívy potrebnej na zavedenie registrácie do OR externým registrátorom. Organizačno-technicky má túto možnosť zabezpečiť do konca roku 2020, čo je už druhá fáza projektu. V rovnakom dátume by mal potom prísť návrh na optimalizáciu registrových súdov vedúcich obchodný register a organizačno-technické zabezpečenie tejto optimalizácie.

Verejnosť má mať v budúcnosti elektronický prístup ku všetkým údajom z OR, tie budú sprístupnené vo forme otvorených údajov a budú právne záväzné. Užívateľské prostredie OR sa má stať ergonomickým - spĺňať princípy tzv. „users experience", malo by byť možné v ňom intuitívne vyhľadávať s následným prehľadným výsledkom vyhľadávania.

Profil obchodnej spoločnosti bude v budúcnosti obsahovať logicky zoradené relevantné registrované informácie, históriu zmien, vrátane profilu zainteresovaných osôb, elektronickú podobu listín a informácie o prebiehajúcich súdnych konaniach voči obchodnej spoločnosti. Pre záujemcov o sledovanie vybraných obchodných spoločností bude možné nastaviť notifikácie o zmenách vo vybraných obchodných spoločnostiach. OR bude tiež dostupný vo vybraných jazykoch EÚ.

Návrh opatrení pripravila vlani predošlá ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd). Registrové súdy by mali byť odbremenené od nesporovej registračnej agendy, ktorá súvisí so zápismi do OR. Jej významná časť by sa mala presunúť na externých registrátorov, ktorými budú notári. Sústava ôsmich registrových súdov by sa mala podľa predstáv bývalej ministerky zúžiť na maximálne tri.