Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vláda mala pri kandidátoch na šéfa ÚVO rešpektovať odporúčanie komisie

(TASR) – Vláda mala rešpektovať odporúčanie odbornej výberovej komisie a mala navrhnúť do voľby v parlamente oboch kandidátov na post šéfa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Uviedli to v spoločnom vyhlásení mimovládne organizácie (MVO) INEKO, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Transparency International Slovensko a VIA IURIS.


Mimovládne organizácie vyjadrujú znepokojenie nad tým, že vláda SR nerešpektovala stanovisko odbornej výberovej komisie, ktorá po dobre zorganizovanom a kvalitnom verejnom vypočutí odporučila na základe vyrovnaného hodnotenia dvoch kandidátov na predsedu ÚVO, a to Tomáša Lepieša a Petra Kuboviča.

Zdôraznili, že vláda posunula poslancom parlamentu na voľbu predsedu ÚVO len jedného z nich, pričom nezdôvodnila, prečo sa rozhodla odchýliť od odporúčania výberovej komisie. Netransparentné odporučenie len jedného kandidáta tak podľa nich neumožňuje, aby o oboch vzácne vyrovnaných kandidátoch na predsedu dôležitého nezávislého kontrolného orgánu verejného obstarávania rozhodli vo voľbe volení zástupcovia občanov.

Zástupcovia signatárov vyhlásenia sú zároveň členmi pracovnej skupiny pri Úrade vlády (ÚV) SR k zvýšeniu transparentnosti vo výberových konaniach vo verejnej správe. Oceňujú, že pri aktuálne realizovaných výberových konaniach na predsedu ÚVO a členov Rady ÚVO boli pri verejnom vypočutí čiastočne. Je podľa nich škoda, že sa vo väčšom rozsahu nerealizovali ich odporúčania predkladané v expertnej pracovnej skupine, napr. použitie podrobnejších hodnotiacich kritérií pre posudzovanie uchádzačov zo strany členov výberových komisií vrátane aspektov integrity či rizika konfliktu záujmov.

Znepokojenie signatárov vyhlásenia však vyplýva z následného výberového procesu vo vláde, kde prevážilo politické rozhodnutie nad dôsledným nasledovaním odporúčania odbornej výberovej komisie.

Nie je to podľa nich v súlade s myšlienkou prísneho odklonu od politizácie pri obsadzovaní kľúčových pozícií nezávislých kontrolných, regulačných a dohľadových inštitúcií. S touto myšlienkou zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií vstupovali do pracovnej skupiny, nad ktorou prevzal patronát premiér Eduard Heger (OĽANO) a súhlasil s ňou.