Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vinš k životnému jubileu – Vladimír Dobrovič

Úctyhodného veku 80 rokov sa v auguste dožil PhDr. Jozef Kuchár, predseda Únie slovenských novinárov, nestor novinárov, v ktorých srdciach búši skutočný záujem (nie len deklarovaný) o Slovensko, o jeho súčasnosť a budúce smerovanie.

 

Nášho Jožka poznám od jeho pôsobenia v Slovenskej televízii, ktorého tak ako mňa tam zlikvidovali takzvaní ponovembroví demokrati. V pozícii námestníka Ústredného riaditeľa STV sa významne podieľal na opätovnom prerode  verejnoprávnej televízie. Nebyť prevratu v Mlynskej doline, ktorý moderovali zväzáci na čele s (dnes) trestne stíhaným Pavlom Ruskom, vtedajšia garnitúra televíznych žurnalistov bola nasmerovaná správnym smerom. Jednoznačne prezentovala národné záujmy Slovenska a našich obyvateľov.

 

Vďaka Ti Jožko za  všetko to čo si urobil, napriek nežičlivosti ponovembrového prostredia, na prospech slovenskej žurnalistiky. Som presvedčený, že Ti patrí nie len moja úcta ale aj všetkých členov Únie slovenských novinárov.

Ďakujeme Ti, že si sa nevzdal, ale naopak sústredil si svoje sily na prehĺbenie novinárskej činnosti na prospech Slovenska v Únii slovenských novinárov. Na smrteľnej posteli si Gabrielovi Zelenayovi, významnému slovenskému, nielen športovému novinárovi (ako s obľubou mnohí bagatelizujú tohto úspešného, všestranného novinára jeho neprajníci) sľúbil, že urobíš všetko pre zachovanie ÚSN. Svoj sľub so cťou plníš dodnes.

 

Únia žije plnohodnotnou činnosťou, pravidelne sa stretávame na seminároch s významnými osobnosťami spoločenského života 3 až 6 krát do roka. Pri príležitosti nedožitých 95. narodenín legendy športovej žurnalistiky si založil tradíciu udeľovania Ceny Gabriela Zelenaya osobnostiam slovenskej žurnalistiky. Na jednej strane  si osobne myslím, že pri výbere počtu oceňovaných osobností by sme mali byť skromnejší, na strane druhej je mi však ľúto, že medzi nimi mi chýba PhDr. Jozef Kuchár. Žiaľ, porota, ktorú si vybral, keďže od Teba nedostala návrh na Tvoje ocenenie, asi nenašla odvahu na samostatné konanie. Zrejme im strach z autority nedovolil samostatne konať. Pri najbližšom rokovaní o návrhu ďalších kandidátov na udelenie Ceny Gabriela Zelenaya sľubujem, že podám porote návrh na Tvoje ocenenie, lebo Ti právom patrí.

 

Nedá mi v súvislosti s Tvojim jubileom nespomenúť náš Slovenský rozhľad. Síce už niekoľko rokov, s ohľadom na nedostatok finančných prostriedkov, vychádza len na internete, má svojich pravidelných čitateľov. Dozvieme sa z neho aj informácie, pre ktoré v ostatných (pravicovo orientovaných) médiách sa nenájde miesto. Ty si tou dôležitou osobou, ktorej za túto možnosť nezištnej novinárskej tvorby na prospech Slovenska môžeme spoločne s čitateľmi ďakovať aj my prispievatelia, keďže pre prezentáciu našich názorov a postojov sú zakliate všetky ostatné „slovenské“ médiá, žiaľ, aj verejnoprávne.

 

Aj keď sa mi to žiada, nebudem pokračovať vo výpočte Tvojich úspešných aktivít. V novinárskej obci i vo verejnosti sú všeobecne známe.

 

Predovšetkým Ti v mene Únie slovenských novinárov aj v mojom mene ďakujem za obetavý prístup k príprave seminárov ÚSN, ústretovosť pri výbere osobností, ktoré majú čo povedať našej slovenskej novinárskej obci, členskej základni Únie slovenských novinárov. Osobne ďakujem za prejavované priateľstvo, žičlivosť a dobré rady do života, ktoré vychádzajú z Tvojho osobného poznania a nezištne mi ich odovzdávaš.

 

Do ďalších rokov Ti želám najmä veľa toho najpotrebnejšieho – zdravia, samozrejme, aj trochu šťastia, aby sa ti naplnili všetky Tvoje predsavzatia.

Vladimír Dobrovič, tajomník a hospodár ÚSN