Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vietnamská komunita oživuje snahy o oficiálne uznanie svojej menšiny

(TASR) – Snahy o uznanie vietnamskej komunity za oficiálnu národnostnú menšinu v SR sa opätovne zintenzívnili po Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Pre TASR to potvrdil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v nadväznosti na stretnutie, na ktorom s ním hovoril zástupca vietnamskej komunity na Slovensku Viet Nguyen.

"Informoval ma o liste, ktorý predstavitelia šiestich organizácií vietnamskej komunity nedávno adresovali ministerke spravodlivosti SR Márii Kolíkovej s požiadavkou o udelenie štatútu národnostnej menšiny," uviedol Bukovszky. "Keďže tento proces legislatívne nie je riešený, odporučil som, aby sa obrátili na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré zodpovedá za medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti menšinových práv," dodal.

Splnomocnenec ubezpečil, že v prípade žiadosti je ochotný poskytnúť odbornú podporu, plánuje tiež viesť otvorený dialóg s vietnamskou komunitou o jej predstavách a cieľoch. "Bude potrebné, aby vietnamská komunita sama zadefinovala, čo čaká od svojho uznania, a ak padne takéto politické rozhodnutie zo strany vlády SR, aký to bude mať dosah na existujúcu aplikačnú prax menšinových práv," dodáva Bukovszky, upozorňujúc, že v prípade vietnamskej komunity ide o neautochtónnu menšinu. Zdôrazňuje zároveň, že z právneho hľadiska by bolo najlepšie, aby plánovaný menšinový zákon stanovil jasné pravidlá v tejto otázke.

To, že v súčasnosti neexistuje právna norma, ktorá by udeľovanie štatútu národnostnej menšiny upravovala, potvrdil aj hovorca rezort spravodlivosti Peter Bubla. "Za ostatných 30 rokov máme skúsenosť s tým, že postavenie národnostnej menšiny bolo priznané napríklad na základe vládneho materiálu, ako tomu bolo v 90. rokoch vo vzťahu k Rómom, ale tiež, že jednoducho reprezentácia nejakej menšiny sa stala súčasťou participatívnych orgánov, ktoré sa u nás venujú ochrane a rozvoju národnostných menšín a ich kultúre,"  uviedol.

K vietnamskej národnosti sa v SODB 2021 prihlásilo 2793 občanov, 489 ľudí si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť. V SR je v súčasnosti 13 oficiálne uznávaných národnostných menšín – maďarská, rómska, česká, moravská, rusínska, poľská, ukrajinská, bulharská, srbská, nemecká, židovská, chorvátska a ruská.