Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Viaceré nemocnice v Bratislave a okolí pracujú len v neodkladnom režime

TASR - Viaceré nemocnice v Bratislave poskytujú už len akútnu, čiže neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia pred šírením nového koronavírusu.

V najväčšej slovenskej nemocnici, v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), informovali o zrušení plánovaných operačných výkonov. "Zrušenie operačných výkonov sa týka len takých výkonov, ktoré neohrozujú zdravie pacienta ani jeho zdravotný stav nezhoršujú. U pacientov, ktorých zdravotný stav je vážny, teda akútny, sú operačné výkony realizované, vrátane onkologických pacientov," uviedla pre TASR hovorkyňa UNB Eva Kliská. V prípade vopred naplánovanej kontroly u lekára UNB radí neabsolvovať takúto návštevu, ak nejde o akútne prípady.

"Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodnutím generálneho riaditeľa NÚDCH, prechádza nemocnica na režim poskytovania iba akútnej zdravotnej starostlivosti. Všetky opatrenia robíme z dôvodu bezpečnosti našich pacientov, ako aj zamestnancov," informuje najväčšia slovenská detská nemocnica.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) rovnako poskytuje svojim pacientom iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Soňa Valašíková. Obmedzenia sa týkajú aj návštev. NÚSCH má podľa jej slov vypracovaný aj krízový epidemiologický plán na súčasnú mimoriadnu situáciu. "Ten sa bude postupne aktualizovať a revidovať. NÚSCH má pri vstupe zabezpečenú dezinfekciu rúk, ochranné rúška na tvár a meranie teploty. Až do odvolania nie sú povolené návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach ústavu. Pripravené má aj tímy zdravotníckych pracovníkov, ktorí nastúpia do práce v prípade, že by aktuálna skupina lekárov a sestier mala nariadenú karanténu pre styk s osobou pozitívnou na nový koronavírus," uviedla pre TASR Valašíková.

V súvislosti so šírením nového koronavírusu na Slovensku prijal opatrenia aj Národný onkologický ústav (NOÚ). "Pacientom, u ktorých to umožňuje zdravotný stav, sme presunuli termíny operácií a chirurgických zákrokov. Tí pacienti, ktorých zdravotný stav si návštevu nášho zdravotníckeho zariadenia vyžaduje - napríklad podávanie chemoterapie či rádioterapie, musia na ústach a nose nosiť rúško, respektíve iný alternatívny spôsob ochrany. Na recepciách máme pripravené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk," komentovala pre TASR špecialistka pre styk s verejnosťou NOÚ Patrícia Kubicová. Dodala, že obmedzili aj počet sprevádzajúcich osôb na maximálne jednu osobu. Pacientov ústav vyzval, aby si termín kontrol a observácií preobjednali.

Pozastavené je aj poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti ambulantnej, ako aj v lôžkovej časti v Nemocnici v Malackách, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. "Niektoré plánované výkony je možné výnimočne zrealizovať, najmä v prípadoch, kedy by odloženie plánovanej zdravotnej starostlivosti mohlo spôsobiť zhoršenie alebo ohrozenie zdravotného stavu – je to však na rozhodnutí príslušného primára oddelenia, respektíve ošetrujúceho lekára a po zvážení bezrizikovosti pacienta z pohľadu možnej infekcie COVID-19," informuje malacká nemocnica.

 "Nemocnica CINRE - Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, vrátane ambulancií, pracuje len v neodkladnom akútnom režime," informovala TASR špecialistka marketingovej komunikácie CINRE Dobroslava Krajačičová.