Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Via Iuris nesúhlasí s návrhom A. Baránika na zmenu paragrafu 363 TP

(TASR) - Zmena sporného paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) navrhovaná poslancom Národnej rady SR Alojzom Baránikom (SaS) protirečí zásadám trestného konania. Na sociálnej sieti to uviedla nezisková organizácia Via Iuris. Organizácii sa nepozdáva, že podľa predloženej zmeny navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. Navrhovaná zmena podľa Via Iuris odporuje zásade zakotvenej v TP.


"Orgány činné v trestnom konaní majú podľa nej s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie," pripomenula Via Iuris.

Organizácia je presvedčená, že ustanovenie si vyžaduje prísnejšiu reguláciu, aby spĺňalo podmienky mimoriadneho opravného prostriedku a nezasahovalo sa do nezávislosti a zodpovednosti prokurátora. "Návrh pána Baránika však nerieši podstatné nedostatky ustanovenia paragrafu 363 a je dokonca v rozpore s jednou zo zásad Trestného poriadku," skonštatovala výkonná riaditeľkaVia Iuris Katarína Batková.

Právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu 363 Trestného poriadku by sa mohla obmedziť. Navrhuje to Baránik v novele Trestného poriadku. Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. O novele by mal parlament rokovať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra.

Paragraf 363 hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Môže tak urobiť aj na návrh obvineného a zrušiť obvinenie v jeho prospech. Táto právomoc je podľa Baránika definovaná tak široko, že stráca charakter mimoriadneho opravného prostriedku.