Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

VEREJNÁ TRIBÚNA: Po prvý raz originály o dejinách starých Slovákov – Kristián Bezák

Slovensko a celá kultúrna verejnosť v tomto roku slávili 1150. výročie príchodu solúnskych vierozvestov, slovanských apoštolov a patrónov Európy, svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Redakcia duchovného života RTVS pripravila k tomuto výročiu dokumentárny film Solúnska misia. Scenár k filmu napísala Bernadeta Tokárová. Pred kamerou defilujú vedecké autority zo strednej Európy, po prvý krát ojedinelé zábery z Vatikánu, dokumentov týkajúce sa našich dejín.

Dokumentárny film Solúnska misia predstavuje komplexné cyrilometodské dielo v spoločensko-politickom a kultúrno-náboženskom kontexte doby vychádzajúc z historických udalostí a faktov, zachovaných písomných prameňov, najnovších archeologických výskumov, výsledkov štúdií historikov, archeológov, byzantológov, medievalistov, jazykovedcov a liturgistov domácej a európskej proveniencie a autentických miest spojených s pôsobením svätých Konštantína - Cyrila a Metoda a ich žiakov.

Prezentuje originálne rukopisné - pre Slovensko mimoriadne významné a vzácne pamiatky z európskych archívov, napr. z Vatikánskeho tajného archívu, Vatikánskej knižnice, Štátnej knižnice v Mníchove - čo doposiaľ nepriniesol žiadny slovenský dokumentárny film, ktoré sa priamo viažu k dejinám starých Slovákov a dokumentujú skutočné pôsobenie solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda na území Slovenska, ako aj počiatky kresťanstva pred ich misiou. Diváci budú mať možnosť po prvýkrát uvidieť originál Buly Jána VIII. Industriae tue z roku 880, ktorá sa nachádza vo Vatikánskom tajnom archíve a v ktorej pápež nazýva Svätopluka milovaným synom, ustanovuje Metoda za moravského arcibiskupa a zriaďuje biskupstvo v Nitre (ide o najstaršie biskupstvo v stredovýchodnej Európe!), ako aj originál vo Vatikánskej knižnici uloženého Assemaniho kódexu – Evanjeliára – jednu z najstarších a najvzácnejších rukopisných pamiatok z cyrilometodskej doby napísanú hlaholikou. Kamera Dušana Krnáča nahliadne aj do Fuldských análov, v ktorých sa spomína knieža Rastic, nedobytná pevnosť Devín (Dovvina), Svätopluk a jeho kráľovstvo, alebo do Frizinských zlomkov, v ktorých sú latinkou zapísané modlitby v staroslovienčine a dokladajú používanie staroslovienskeho jazyka franskými duchovnými, pôsobiacimi na našom území, atď.

Skutočným unikátom sú originálne archeologické nálezy s hlaholikou, ktoré odkryli v Bojnej či Blatnohrade a dokumentujú používanie hlaholského písma našimi predkami v 9.storočí. Okrem Slovenska sa nakrúcalo vo viacerých európskych štátoch ako Srbsko, Grécko, Macedónsko, Taliansko, Vatikán, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko, aby sa divákom priblížili miesta spojené so životom apoštolov Slovanov: rodisko vierozvestov, baziliku v ktorej pápež Hadrián II. položil staroslovienske bohoslužobné knihy na oltár a posvätil ich, najstaršie mozaikové vyobrazenie solúnskych bratov, hrob sv. Cyrila, miesto internácie a súdenia sv. Metoda a jeho titulárne sídlo, sídlo pasovského biskupa, ktorý zriaďoval misie na našom území (franskí kňazi), najstaršie zachované fresky spojené s cyrilometodskou tematikou ako prenesenie ostatkov sv. Klimenta, portrét sv. Cyrila ako mnícha východného obradu, fresku Sedempočetníkov (z 10.storočia), na ktorej sú sv. Cyril a Metod znázornení ako biskupi, atď.

Obrazovú časť filmu významne obohacujú výtvarné diela akademického maliara Mikuláša Klimčáka, ktorý láskavo súhlasil s ich použitím v predmetnom dokumente a ilustrujú najvýznamnejšie okamihy cyrilometodskej misie. Atmosféru navodzujú audio nahrávky spevov mníchov z gréckeho a macedónskeho kláštora ako aj Zboru sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho seminára v Prešove. Na dokumentárnom filme tvorcovia spolupracovali s renomovanými odborníkmi z histórie a ďalších vied z našich a európskych vzdelávacích inštitúcií a univerzít. Z nich: prof. Mons. Viliam Judák, Mons. Cyril Vasiľ SJ, prof. Emília Hrabovec, prof. Richard Marsina, prof. Matúš Kučera, prof. Martin Homza, prof. Ján Lukačka, dr. Veronika Plachá, Dr. Matej Ruttkay, prof. Pavol Žigo, prof. Ján Doruľa, doc. Peter Žeňuch, dr. Andrej Škoviera, prof. Ján Šafin, prof. Antonios Emilios Tachiaos, dr. Béla Miklós Szöke, prof. Djura Hardi, prof. Immo Eberl a ďalší.

Tvorivý tím: Bernadeta Tokárová (scenár, výber hudby), Zoltán Horváth (práca so svetlom a fotografie), Dušan Krnáč a Viliam Gros (kamera) a Kristian Bezák (spolupráca na scenári, strihová skladba a réžia) pri vhodných okolnostiach možno vytvorí pokračovanie v dvoch dieloch triptych – mal by sa odvysielať ešte v tomto roku.