Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Vedec telom i dušou – Vladimír Mezencev

Svoju rodinu, ale i množstvo priateľov, bývalých spolupracovníkov a študentov, v neposlednom rade i športovcov – vodákov opustil nečakane zo dňa na deň 6. januára vo veku nedožitých 74 rokov. Prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc., zostáva symbolom vernosti svojej práci i zamestnávateľovi. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa vrátil do rodných Košíc, začal pôsobiť na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ /1965/ a po polstoročí odišiel do dôchodku. Absolvoval cestu od asistenta po profesora a významného pedagóga a vedca. Je autorom vyše 180 pôvodných vedeckých a odborných prác, spoluautorom vysokoškolskej učebnice, prednášal na významných svetových univerzitách a konferenciách /Cambridge, Pittsburgh, Moskva, Madrid, Viedeň, Eindhoven, Lyngby.../. Svoju vedeckú činnosť sústreďoval predovšetkým na magnetizmus, vyvinul úplne novú vedecko-výskumnú metódu MAE spektroskopiu. Bol zakladateľom a prvým predsedom Slovenskej magnetickej spoločnosti. Celých 50 rokov pôsobil na pracovisku ktoré založil a viedol akademik Vladimír Hajko, v rokoch 1971-74 rektor UPJŠ Košice a neskôr predseda Slovenskej akadémie vied /1974-1989/.

 

O všestrannosti profesora Pavla Vojtaníka svedčí aj jeho vzťah k športu a hudbe. V roku 1970 spoločne so svojim mladším bratom Karolom založili Košický vodácky maratón a Plavbu troch generácií na Hornáde. Bol zakladateľom a prvým predsedom vodáckeho oddielu TJ Slávia Univerzita Košice, ako prvý občan Československa splavil rieky v Karélii vo vtedajšej severozápadnej časti Sovietskeho zväzu, ďalšie v Nórsku, Francúzsku, Švédsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Rumunsku...

 

Mimoriadne vrúcny vzťah mal počas celého svojho života k hudbe a folklóru. Pred vyše polstoročím bol jedným zo zakladajúcich členov ľudového súboru Čarnica, ktorý preslávil slovenské  ľudové umenie v mnohých krajinách sveta a v minulom storočí patril medzi najlepšie folklórne telesá v celom Československu.

 

Posledná rozlúčka s prof. Pavlom Vojtaníkom bude 15. januára 2016 o 10.00 hod. na cintoríne Rozália v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!