Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Veľká vojna IV. – Arpád Popély

Záver tejto témy mal vyznieť optimisticky, no ako možno vojnový konflikt hodnotiť kladne, či optimisticky ? Nijako.

Takže treba uviesť, že hodnotenie vedeckých kapacít i zo zahraničných akadémií vied – dnes dokazujú, že existovala tajná dohoda medzi srbskou vládou, alebo aspoň niektorých jej členov, s členmi teroristickej organizácie Čierna ruka. Srbskej vláde sa nepodarilo presadiť kontrolu nad násilnými a zločineckými organizáciami. Na druhej strane Rakúsko – Uhorsko nepriamo podporovalo teroristov z Čiernej ruky tým, že po anexii v roku 1908 zaviedlo tvrdé reformy v Bosne : životné podmienky boli mizerné, ale reformy nemohli zmeniť nespokojnosť mladých ľudí, medzi ktorých patril aj Pricíp Gavrilo.

A keď sa dnes pozrieme na miesta najväčších bitiek tej doby, reálne analýzy a hodnotenia ukazujú katastrofický scenár aj po 100 rokoch. Ide o mesto Verdun a hlavne jeho okolie . Príroda tam vyzerá trochu ako tundra prenesená na sever Francúzska. Existuje niekoľko lišajníkov a machy sú tiež typické pre krajinu. Poľovníci, lesníci a bežní ľudia, ktorí sem chodia na pique - nique už niekoľko generácií to volajú, že idú na „ plynové polia“. Štúdiá ďalej dokazujú, že viac ako 2% z nájdenej munície sú chemické – predovšetkým yperit, fosgén a difosgén. Francúzska vláda už od roku 1997 robí rôzne opatrenia na nápravu – do vojenských táborov na celom území Francúzska bolo prepravených viac ako 200 ton takejto chemickej munície. Keďže však Francúzsko podpísalo dohodu o zákaze uskladňovania chemických zbraní, pristúpilo k vybudovaniu továrne na likvidáciu chemických zbraní. Práce však meškajú a termín otvorenia továrne je v nedohľadne. Medzitým chemické zbrane budú riešené tak , že sú a budú usklaňované ďalej v uzavretej komore pod zemou a na ďalších miestach. Ihneď po voje napríklad tisíce ton nevybuchnutého materiálu, ako aj chemický materiál bol ponorený v jazere Avillé / dep. Maine - et – Loire/, alebo zahrabané v priepasti Jardel / dep. Doules/ v Belgicku. Niektoré skládky ležia aj pri holadskom meste Zeebrugge.

Miesta , kde pôda je plná ťažkých kovov / meď, olovo, zinok , ale aj arzén/, francúzske orgány v roku 2005 ohradili drôteným pletivom, potom v roku 2012 formálne zakázali prístup. Iné prípady sa riešili tak, že francúzsky štát odkúpil najviac postihnuté miesta a začal so zalesňovaním.

Hospodárska kríza priniesla veľa nedôvery, neistoty a hlavne nezamestnanosť medzi mladých ľudí – a nielen na európskom kontinente. To, že nemajú vyhliadky do budúcnosti, vyvoláva veľké nebezpečenstvo. Takáto atmosféra prispieva opäť k oživeniu nacionalistických prúdov a myšlienok, balených do jednoduchej melódie kritiky všetkého okolo seba... Tak ako pred 100 rokmi.

V mnohých častiach sveta krehký systém rovnováhy nemusí patriť minulosti . Blízky východ, mnohé oblasti Afriky, najmä sever, ale hlavne ten fakt, že sa to blíži k európskemu kontinentu je varujúci ! A ak na Ukrajine dostanú nový priestor na ďalšie boje ultrapravicové a nacionalistické sily, strategické otázky Európy sa dostanú na povrch. Európa je dostatočne poučená z minulosti – pôvodná predstava Ukrajincov bola taká, že Európa by dala niekoľko miliárd eur vláde, aby ich „ múdro“ investovala. To je nereálne. Po skúsenostiach s prvou tranžou pôžičky od MMF z roku 2007-2008 je únia opatrnejšia... Európska únia nemá vojenské prostriedky riešiť problém a aj o ekonomických sankciách je nejednotná. Dá sa predpokladať, že aj USA už budú opatrnejšie vo vyhláseniach o ekonomických sankciách, lebo tie by mali dopad na všetkých. Hrôzu vyvoláva aj zverejnenie obsahu tlf. rozhovoru expremiérky Timošenkovej s bývalým podpredsedom ukrajinskej bezpečnostnej rady Šufričom.

História prikazuje zodpovedným a reálnym politikom dôrazne sa proti týmto snahám ohradiť . Lebo dnes je veľkým šťastím, že na Balkáne nemusia zbierať chemické črepiny spred 15 rokov.... A referendum o pripojení Aljašky k Rusku je ešte vzdialená perspektíva?
Arpád Popély,
Člen Únie slovenských novinárov