Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Veľký sviatok prešovského Krajského múzea

Na svoje okrúhle „narodeniny“ sa v týchto dňoch chystá Krajské múzeum v Prešove, ktoré si vo štvrtok 12. novembra pripomenie 70. výročie svojho založenia.  Sviatok je pre mesto o to cennejší, že k založeniu tejto kultúrnej inštitúcie došlo práve v roku skončenia 2. svetovej vojny. Podobne ako celá spoločnosť, aj táto kultúrna inštitúcia prešla v priebehu svojej existencie mnohými politickými turbulenciami a radikálnymi zmenami. Jedno obdobie bola známa dokonca aj ako Múzeum Slovenskej republiky rád.

 

Múzeum začínalo v skromných podmienkach bývalej bašty mestského fortifikačného systému, neskôr prebudovanej na tzv. Kumšt, ukrývajúci na vtedajšie časy plne funkčný technický zázrak výkonného vodného čerpadla, ktoré zásobovalo vodou nádrže v centre mesta. Práve v týchto dňoch je tento jedinečný objekt rekonštruovaný. V súvislosti s územnou reorganizáciou Československa získalo múzeum v auguste 1956 dokonca štatút krajského múzea, ale to už bolo presťahované do priestorov Rákocziho paláca v centre mesta. Na obnove a umeleckej výzdobe tohto objektu pracovalo na prelome 50-tych a 60-tych rokov niekoľko významných umelcov.

 

Nová etapa činnosti Krajského múzea v Prešove začala po tom, ako sa jeho zriaďovateľom (podobne ako väčšiny kultúrnych ustanovizní v kraji) stal Prešovský samosprávny kraj. Múzeum má niekoľko stálych expozícií, z ktorých pravdepodobne najznámejšou je zbierkový fond histórie slovenského hasičstva, ktorý založil bývalý veliteľ dobrovoľného hasičského zboru v Prešove Pavol Košík. Je to jediný fond takého veľkého rozsahu (technické artefakty a dokumenty) na Slovensku. Ďalšou významnou zbierkou z hľadiska histórie územia je národopisný fond, pokrývajúci celé územie Šariša a časť Spiša a Zemplína (bývalá Šarišská župa).    

Prvé sídlo prešovského múzea v objekte tzv. Kumštu

Prvé sídlo prešovského múzea v objekte tzv. Kumštu

Ukážky interiérových fondov múzea

Ukážky interiérových fondov múzea

Tieto platidlá majú jedno storočie

Tieto platidlá majú jedno storočie

História sa opakuje...

História sa opakuje...