Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Veľká kniha epigramov Milana Kendu – Hana Košková

Pre milovníkov brilantného humoru a brizantnej satiry vyšla vo vydavateľstve DAXE nová kniha spisovateľa MILANA KENDU. Je to v celkovom poradí už pätnásta kniha tohto autora a má názov EPIGRAMÁŽ – VEĽKÁ KNIHA EPIGRAMOV. Prináša pozoruhodný počet – 456 týchto krátkych humoristicko-satirických útvarov a je rozčlenená na sedem tematicko-štrukturálnych častí. Od zbierok iných epigramistov sa líši jednak nezvyčajným množstvom ponúknutých epigramov, jednak pripojením rozsiahlej štúdie o epigrame v konfrontácii s aforizmom, lebo tieto dva útvary autor pokladá za blížence. Štúdia je napísaná v čitateľsky atraktívnej a dynamickej podobe otázok i odpovedí a zaujme každého, kto je zvedavý, ako také epigramy vznikajú a čo všetko popri odlišnostiach majú spoločné s aforizmami. Riaditeľka vydavateľstva DAXE, poetka a prozaička DANUŠA FAKTOROVÁ napísala: „Táto kniha jedinečných epigramov EPIGRAMÁŽ opraví náladu naozaj každému. Rozveselí, odoberie únavu, zbaví nudy. Jednoducho: stvorená do každej knižnice. Je výberom z rozsiahlej tvorby úspešného aforistu Milana Kendu, ktorý dosiaľ napísal a publikoval viac ako 12 000 textov.“

Dôvtipne, citlivo a zasvätene píše vo svojej recenzii v Literárnom týždenníku o tejto knihe poetka, prozaička a recenzentka HANA KOŠKOVÁ:

 

Hĺbka a údernosť humoru

Milan Kenda, spisovateľ, aforista, epigramista, fejtonista, je autorom pätnástich kníh. Okrem humoristickej tvorby sa venuje aj tvorbe pre deti, prezentuje sa satirickou tvorbou, a to nielen knižne, jeho publikačná činnosť je známa aj v iných médiách (televízne scenáre a pod.). Dobre známy je i z rubriky LITERÁRIUMLiterárnom týždenníku. Dominantnú pozíciu však u neho zaujímajú hlavne aforizmy a epigramy. V nich reflektuje najmä súčasné dianie a rozličné neduhy „omínajúce“ našu spoločnosť. Jeho kritické videnie sa plne zúročuje aj v najnovšej knihe Epigramáž. Kto sleduje jeho autorský vzostup, môže skonštatovať, že aforizmy a epigramy, akoby svojou údernosťou a presvedčivosťou navzájom boli prepojené. Teoreticko-metodickú štúdiu o tomto žánri autor rozvinul v podobe memoárov i v knihe Aforoaféry. V nej ozrejmuje satirik i to, že aforistický boom u neho prerástol časom do závažnejších polôh. No hlavným motívom stále zostávajú negatívne javy. Aj  keď spoločnosť postúpila od socializmu k demokracii, podstatné chyby a deformácie zostali, ba možno tvrdiť, že sa aj prehlbujú.

 

Aká je situácia v slovenskom humore a satire?Stále ešte platí: Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj? Nestranný čitateľ, akým som i ja, môže skonštatovať, že je to, žiaľ, naozaj tak. Naďalej platia inotaje, aj keď v najnovšom diele autora nie sú až také výrazné, ale práve naopak. Svojou adresnosťou triafajú do živého. Čitateľ pri čítaní Kendovej Epigramáže má pocit, že spĺňajú svoje poslanie, aké satira má mať. V oddiele Jedovaté bleskovky siaha tvorca nielen do znepokojujúcich tém súčasnosti. Citujem: „Kde sme vzali na to gény? / Bulvár-chliev náš každodenný.“ No aj iné výstižné argumenty sú pôsobivé. V časti Morality a iné hity sa dostávajú na pranier cez autorove reflexie závažné javy, na ktoré treba zamerať pozornosť. Napr. ako v epigrame Do krčmy bez klebiet: „Bez klebiet možno vojsť do dejín / tak ako bez fraku do perín / Nechoď však do krčmy ku kamošom / keď nevieš, kto komu dáva košom / nechoď ty kamoško do partie / keď nevieš, kto koho prizabije.“ Tento epigram je rýdzo slovenský. V krčme sa odohráva medzi priateľmi aj nepriateľmi dosť podstatných vecí. Bolo to tak nielen v minulosti, ale je to tak aj teraz. Aj slogan „V krčme vybavíš všetko“ je dodnes platný.

 

Nepreberné množstvo zovšeobecnení a aktuálnosti v epigramoch tohto vydareného diela môže čitateľa naozaj vyburcovať a zapôsobiť na jeho subjekt, až sa zákonite stotožní s autorom. Je v nich všetko – od politicky nastolených tém až po kult mladosti. Úplatkárstvo, ekológia naruby, nenásytnosť jedincov, karierizmus... dominujú vo všetkých častiach knihy, napríklad v oddieloch Vízie bez provízie či Pohľady za paravány, zízanie za kurtizány. V Dalmatínskej galérii sa nám zasa naskytne pohľad na neduhy iných národností – napríkladv aforizmoch Chorvátska cenotvorba, Song prímorských investorov, Nirvána s olovom i v mnohých ďalších. Pôsobivé sú aj epigramy v časti Býčie varovanie a iné bájky, ale aj Spomienky na Epidrámy a epidraky. Osobitne výstižný sa mi zdá epigram Zlom: „Polámal sa večný stroj / Historik to možno zveční / Zrazu zhasol triedny boj / Vzplanul však boj konkurenčný.“Epigramáži nechýba ani časť štúdie v podobe rozhovoru s tvorcom, ktorý nám poskytne pohľad do autorského zázemia. V ňom sa dozvieme o genéze aforizmov a epigramov, inšpiračných zdrojoch a pohľadoch na ojedinelé publikačné oázy pre humoristicko-satirickú tvorbu na Slovensku. Otázka, či majú aforizmy a epigramy rešpekt medzi editormi, literárnymi historikmi, teoretikmi a kritikmi? Na tú si musí odpovedať čitateľ. No aj na to, či tieto útvary a žáner má budúcnosť. Ja si myslím, že majú. Nie nadarmo sa hovorí, že humor a satira sú korením života. A aký duševný pokrm by bol bez týchto ingrediencií? Myslím si, že by mu hrozila fádnosť. Aj toto obsiahle dielo Milana Kendu, v ktorom je viac ako štyristo päťdesiat epigramov, dostatočne okorení našu ľahostajnosť k súčasným problémom a vyhýbavosť v tom, ako ich riešiť. Pochvalu si zaslúži aj grafická úprava Jána Mikulčíka.

 

Potiaľto recenzentka Hana Košková. Pridajme ešte informáciu pre záujemcov o zakúpenie tejto knihy. Objednať si ju môžu písomne alebo telefonicky vo vydavateľstve DAXE, Čajakova 3, 811 05 Bratislava, daxe@daxe.sk 0905254369. Kniha stojí 8,80 eur, poštovné a balné je 4,00 eurá.