Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V skupine NATO na Slovensku by mohli pôsobiť vojaci z ďalších krajín

(TASR) – Národnostné zloženie mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku by sa mohlo meniť. Súhlas s prítomnosťou zahraničných vojakov by sa mal rozšíriť na ozbrojené sily z členských štátov NATO, Švédska a Fínska. V súčasnosti sú stanovené konkrétne počty vojakov zapojených krajín. Celkový maximálny počet vojakov zostáva 3000. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území SR, ktorý v pondelok odsúhlasila vláda. Zmeny musí odobriť parlament.

 

"V reakcii na ponuky ďalších štátov na zapojenie do mnohonárodnej bojovej skupiny NATO a s tým súvisiacej potreby flexibility predmetného mandátu sa týmto materiálom navrhuje rozšíriť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl tak, aby sa vzťahoval na ozbrojené sily z členských štátov NATO, Švédska a Fínska, ktoré sa na území Slovenskej republiky budú nachádzať pri plnení úloh v rámci NATO," uviedol predkladateľ.

 

Aktuálny mandát umožňuje pôsobenie do 700 českých vojakov, do 200 holandských, do 100 poľských, do 200 slovinských, do 600 amerických a do 1200 nemeckých vojakov.

 

Mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku vznikla po začiatku vojenskej agresie Ruska na Ukrajine. Rezort obrany v materiáli deklaruje, že zapojené krajiny doplnili spôsobilosti, ktorými Ozbrojené sily SR doposiaľ nedisponovali a posilnili obranyschopnosť Slovenskej republiky. Okrem toho majú zvyšovať úroveň odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku a byť schopné okamžite zareagovať v prípade ohrozenia.

 

Ako priblížil rezort, po úspešnom absolvovaní certifikačného cvičenia dosiahla bojová skupina NATO od októbra 2022 plnú operačnú spôsobilosť a je bojaschopná. Aktuálne prebieha ďalšia fáza jej budovania. V tejto súvislosti je Slovenská republika v úzkom kontakte s prispievajúcimi štátmi ohľadne ich ďalšieho pôsobenia, ako aj so štátmi, ktoré prejavili záujem v budúcnosti sa do mnohonárodnej bojovej skupiny zapojiť a plniť úlohy v rámci NATO. Nový mandát má umožniť čo najplynulejšie a najefektívnejšie plánovanie a pôsobenie zahraničných ozbrojených síl krajín NATO na území SR.