Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V priestoroch Bratislavského hradu rokovali traja najvyšší ústavní činitelia - TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - V priestoroch Bratislavského hradu dnes rokovali traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí sa zhodli na spoločnom vyhlásení k prioritám členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Všetci traja deklarovali, že jednoznačné pokračovanie v proeurópskej a proatlantickej orientácii je strategickým záujmom Slovenskej republiky. Európska únia je pre Slovensko a jeho občanov životným a hodnotovým priestorom, ktorý nemá alternatívu. Má jednoznačne pozitívny vplyv na ekonomický, sociálny aj politický rozvoj našej krajiny, a preto sa Slovensko vydalo cestou čo najhlbšej spolupráce v EÚ.


Traja najvyšší ústavní činitelia okrem iného zároveň skonštatovali, že bezpečnostné prostredie, v ktorom Slovenská republika napĺňa svoje záujmy sa významne zhoršilo. Pre bezpečnosť našej krajiny má zásadný význam posilňovanie stability euroatlantického priestoru, posilňovania solidarity a súdržnosti Európskej únie a NATO. „Naše vzťahy sú odrazom toho, ako je Slovenská republika vnímaná v zahraničí. S plnou vážnosťou hovorím, že našu reprezentáciu Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ sme zvládli. Je mi však ľúto, že si to doma nevieme vážiť. Na druhej strane však verím, že jednota, ktorú dnes my traja deklarujem, bude pozitívnym signálom pre našu krajinu," povedal na spoločnom vyhlásení predseda NR SR Andrej Danko.

Kľúčové úlohy pri zvyšovaní bezpečnosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky a zachovaní dôveryhodnosti našej krajiny voči spojencom spočívajú v postupnom náraste obranných výdavkov, v transparentnej a efektívnej modernizácii ozbrojených síl a zvyšovaní odolnosti štátu voči hybridným hrozbám.

Na základe vyššie uvedeného traja najvyšší ústavní činitelia, prezident SR, predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR vyhlásili, že budú spoločne dbať o jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenskej republiky a spoločne prijatých rozhodnutí v rámci Európskej únie a NATO. A to navonok v zahraničí, aj dovnútra voči občanom Slovenska.