Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V Prešovskom kraji svetlejšie noci

Realizáciou projektov na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných objektov prispeli organizácie samospráv v kraji významným spôsobom k úspore elektriny a zníženiu emisného zaťaženia ovzdušia. V rámci celoeurópskeho programu ELENA (European Local Energy Assistance) vlani zainvestovalo osem samospráv v kraji do realizácie projektov rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia viac ako 4 milióny €, pričom podiel štrukturálnych fondov EÚ predstavuje cca 3,8 milióna.

 

Najväčší projekt bol realizovaný v krajskom meste Prešov, kde došlo v priebehu roka k výmene 1170 svietidiel za energeticky efektívnejšie (760 tis.€), mesto Stropkov realizovalo inštaláciu 952 nových svietidiel (700 tis. €)... Na území Prešovského kraja takto vlani pribudlo 4990 nových, energeticky menej náročných svietidiel, ktoré zabezpečujú nočné osvetlenie verejných komunikácií. Okrem toho však boli realizované aj ďalšie projekty energetickej úspornosti. Napr. V rámci rekonštrukcie objektov ZŠ v Raslaviciach bolo do zvýšenia energetickej efektívnosti investovaných po linke ELENA 355 tis. € (prepočítaná úspora by mala dosiahnuť cca  93 MWh/1 rok), v Stropkove pri rekonštrukcii objektov ZŠ, krytého bazénu (využívaného školou i verejnosťou) a materskej školy bolo investovaných 507 tis. € s očakávanou úsporou 754MWh/1 rok.

 

Implementačná jednotka ELENA Prešovského samosprávneho kraja pomohla samosprávam vypracovaním technických štúdií a podkladov na žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.

V tomto roku bolo v kraji podaných v súvislosti s európskym programom ELENA podaných samosprávami už 13 projektov, 8 v januárovom termíne (medzi nimi napr. aj Hvezdáreň a planetárium v Prešove, zriaďovateľ je PSK), a pri marcovej výzve 5 projektov.