Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V Prešove pod záštitou Asociácie európskych hotelových škôl

Medzinárodná súťaž juniorov v miešaní nápojov sa konala v prvej polovici novembra už tradične na prešovskej pôde, tohto roku usporiadala tamojšia Hotelová akadémia už jej 24. ročník. Na slovenské pomery až neuveriteľné číslo. Eurocup 2016 je dnes už pevná „kalendárová“ akcia  Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT), ktorej sa tohto roku zúčastnili súťažiaci študenti zo SR, Českej republiky, Talianska, Estónska, Poľska, Ukrajiny, Slovinska, Maďarska a Portugalska. Prešovská Hotelová akadémia je jediným zástupcom tohto typu odborných škôl pôsobiacich na Slovensku v tomto vrcholnom európskom orgáne. Súťažiacich bolo celkom do osemdesiatky, pričom súťažili jednotlivo aj v dvojčlenných „školských“ formáciách. V priebehu súťaže museli zdolať tri prekážky, dva z nich praktické (miešanie short drinku a fancy drinku) a jeden teoretický test. Sčítanie získaných bodov od porotcov potom určilo záverečné poradie. Aké bolo?

 

Slovenskí študenti obstáli v medzinárodnej konkurencii lepšie ako na výbornú. Svedčí o tom poradie jednotlivcov:

1. Zlatú medailu si odniesla Nina Ľuptáková zo SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

2. Na druhom mieste stála na pomyselnom stupni víťazov Mária Staseľová  zo Súkromnej SOŠ    EUDUCO v Námestove

3. Bronz si vybojoval Mário Nevelőš zo SOŠ J. Bocatia v Košiciach.

 

Rovnaké bolo aj záverečné poradie úspešnosti zúčastnených škôl. Súčasťou Eurocupu bol aj bohatý odborný sprievodný program pre účastníkov súťaže. Verejnosti bol určený súbežný Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie. 24.  ročník Eurocupu sa konal pod záštitou AEHT, Slovenskej barmanskej asociácie a prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom EUROCUP organizujúcej hotelovej akadémie.    

Súťažná atmosféra tohtoročnej súťaže mladých barmanov

Súťažná atmosféra tohtoročnej súťaže mladých barmanov

Sústredenie Lucky Hudcovej z Poděbrad

Sústredenie Lucky Hudcovej z Poděbrad

Mikhailo Estrin - čo sa za mladi naučíš...

Mikhailo Estrin - čo sa za mladi naučíš...

Martin Mrva z Trnavy nepoužíva ľad iba pri korčuľovaní

Martin Mrva z Trnavy nepoužíva ľad iba pri korčuľovaní