Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V Maďarsku sú znovu voľby – Arpád Popély

U našich južných susedov 12.októbra 2014 sa uskutočnia voľby do samospráv. So zreteľom na najzložitejší a najkomplikovanejší volebný zákon v Európe a asi aj na svete, ktorý platí v Maďarsku, nebudem váženého čitateľa unavovať s jeho detailami. Sústredím sa na možnosti predstaviteľov národnostných menšín byť zvolený do samosprávy.

 

V zmysle maďarského volebného zákona iba v tých obciach môžu byť vypísané voľby do samosprávy pre národnostné menšiny,  kde podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011, aspoň 25 osôb sa hlási k danej národnostnej menšine. Pre voľby do župných zastupiteľstiev je možné vypísať voľby pre národnostné menšiny iba vtedy, ak v župe je minimálne 10 obcí s národnostnou menšinou. A tak národnostné menšiny v MR môžu voliť svojich župných zástupcov takto: nemecká môže voliť v 15 župách, rusínska a srbská v 2, rumunská v 6, v 7 župách môže voliť chorvátska a slovenská národnostná menšina.

 

Zdroje uvádzajú, že už dnes je jasné, že OBSE /Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe/  nevyšle, hoci má za povinnosť,  svojich pozorovateľov na októbrové voľby do Maďarska.  Dôvod je jednoduchý: OBSE ihneď po aprílových parlamentných voľbách v MR ostro kritizovala maďarský volebný systém, ktorý si „na svoj obraz“  inovoval a zmenil vládnuci Fidesz. Vtedajšia správa OBSE vytkla maďarskej vláde 36 porušení demokratických a ľudskoprávnych princípov vo volebnom zákone Maďarska. Vláda MR do týchto dní na to nereagovala.  Stihla však vydať vyhlásenie, že po uskutočnení  októbrových volieb pristúpi k zmenám vo volebnom zákone, týkajúcich sa samospráv.

V týchto voľbách v MR bude volených viac ako 20 tisíc miestnych a župných poslancov a starostov.  Podľa údajov Národného volebného výboru MR, voľby budú stáť asi 7 miliárd HUF.