Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V atmosfére vzájomnej žičlivosti a úcty – Peter Horec

V minulých dňoch, presne 22. septembra sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnila pri príležitosti životného jubilea PhDr. Jozefa Kuchára, predsedu Únie slovenských novinárov, publicistu, redaktora a spisovateľa, milá slávnosť.

 

Stretli sa bývalí aj súčasní kolegovia, terajší spolupracovníci, bývalí spolužiaci a dlhoroční priatelia, ktorých nerozdelili ani rôzne historické či politické a spoločenské premeny. Odzneli vzácne slová žičlivosti a úcty. Jubilant v úvode pripomenul mená tých jeho osobných priateľov, ktorí za uplynulých 5 rokov navždy odišli z našich radov - MUDr. Belo Klepsateľ, MUDr. Igor Smolko, MUDr. Andrej Bandura, MUDr. Igor Kuba, MUDr. Alfred Stachy, Ing. Imrich Banda, Mikuláš Kašprišin, prof. Tomáš Stejskal, Ing. Ján Trebuľa, Mgr. Pavol Paška, Phdr. Ivan Benko, JUDr. Ivan Kandráč, Laco Pavlovič, Ján Soták a ďalší. Celkom dvadsaťtri osobností spoločenského a športového života.

 

Život a dielo oslávenca pripomenul bývalý primátor mesta Košice a bývalý predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa. Vyzdvihol organizačný talent, obetavosť a skromnosť aj úspechy osemdesiatročného priateľa a kamaráta. V podobnom tóne sa niesol príhovor PhDr. Jozefa Mazára, spisovateľa, redaktora, publicistu a podpredsedu Klubu športových redaktorov Únie slovenských novinárov, ktorý okrem iného povedal:

„O PhDr. Jozefovi Kuchárovi isto platí, že celým životom ho sprevádza mladosť, ktorú šperkoval a šperkuje v každom období svojským humorom, koreneným bystrosťou vlastného umu a vnútra, nevšednou pozorovacou schopnosťou či šikovnosťou. Tí, ktorí s ním mali pracovať, alebo i dnes spolupracujú potvrdia, že má rád poriadok v sebe, preto ho vyžaduje aj od iných a jeho sklon k  sebectvu je vyrovnaný ľúbivým a miernym správaním. Vie sa presne a jasne vyjadrovať, takmer perfektne načúvať slovám druhých s porozumením, preto neprekvapuje, že jeho životná tvorba je úžasne bohato zastúpená oblasťou z kategórie spisovateľskej či novinárskej.“

 

Poslanec mestského zastupiteľstva v Prešove PhDr. Mikuláš Komanický, vynikajúci futbalista aj tréner vyjadril jubilantovi vďaku za pomoc a starostlivosť, ktorú ako pedagóg venoval poslucháčom vtedajšej Pedagogickej fakulty UPJŠ, hráčom Tatrana Prešov pri získaní vysokoškolského diplomu. Ocenil jeho profesionálnu pomerne ostrú športovú žurnalistiku.

 

Medzi štyridsiatimi účastníkmi nechýbali ani ďalšie výrazné osobnosti – primár MUDr. Anton Kopčák, chirurg a bývalý dlhoročný športový lekár, známy internista MUDr. Emil Turák ani umelecký fotograf Dionýz Dugas, Štefan Hanigovský, podnikateľ, JUDr. Eugen Longauer, vedúci odboru na Okresnom úrade v Prešove, Ing. Stanislav Kubánek, čestný predseda Slovenského kolkárskeho zväzu a poslanec NR SR, PhDr. Juraj Maľcovský, CSc., vynikajúci atlét a vysokoškolský pedagóg, advokát JUDr. Milan Kundrát, Ing. Pavol Molnár, CSc., vedeckovýskumný pracovník a viacerí ďalší.

 

Bolo to pekné, priam sviatočné stretnutie ľudí, ktorých charakterizuje stále pomerne vysoká aktivita, ale aj čistota duše.

 

Prostredie a atmosféru približujú svojou vysokou profesionálnou robotou fotoreportéri Milan Országh a Milan Kaľavský.

K životnému jubileu Jozefovi Kuchárovi blahoželal JUDr. Zdenko Trebuľa, bývalý primátor mesta Košice a predseda Košického samosprávneho kraja.

K životnému jubileu Jozefovi Kuchárovi blahoželal JUDr. Zdenko Trebuľa, bývalý primátor mesta Košice a predseda Košického samosprávneho kraja.

Na snímke uprostred Rami Imeri, podnikateľ a dlhoročný futbalový funkcionár.

Na snímke uprostred Rami Imeri, podnikateľ a dlhoročný futbalový funkcionár.

Jubilantovi blahoželal na snímke vpravo PhDr. Mikuláš Komanický, poslanec mesta Prešov, futbalista a tréner, uprostred Július Mihalič, najúspešnejší prešovský cyklista.

Jubilantovi blahoželal na snímke vpravo PhDr. Mikuláš Komanický, poslanec mesta Prešov, futbalista a tréner, uprostred Július Mihalič, najúspešnejší prešovský cyklista.

Medzi gratulantov patril aj umelecký fotograf Dionýz Dugas

Medzi gratulantov patril aj umelecký fotograf Dionýz Dugas

Na snímke zľava – MUDr. Emil Turák, PhDr. Jozef Kuchár a Ladislav Urda.

Na snímke zľava – MUDr. Emil Turák, PhDr. Jozef Kuchár a Ladislav Urda.

Na snímke Milana Kaľavského zľava - PhDr. Jozef Mazár, publicista a spisovateľ, podpredseda Klubu športových redaktorov ÚSN, JUDr. Ing. Ján Bilek, advokát, Ing. Stanislav Kubánek, poslanec NR SR

Na snímke Milana Kaľavského zľava - PhDr. Jozef Mazár, publicista a spisovateľ, podpredseda Klubu športových redaktorov ÚSN, JUDr. Ing. Ján Bilek, advokát, Ing. Stanislav Kubánek, poslanec NR SR

Zľava Rami Imeri, Juraj Šimko a Anton Kopčák.

Zľava Rami Imeri, Juraj Šimko a Anton Kopčák.

Podnikatelia Ing. Štefan Hanigovský a Ing. František Jaš a bývalí vedúci pracovníci štátnej správy Ing. Marián Karabinoš a Ing. Viliam Sopko.

Podnikatelia Ing. Štefan Hanigovský a Ing. František Jaš a bývalí vedúci pracovníci štátnej správy Ing. Marián Karabinoš a Ing. Viliam Sopko.

Ing. Pavol Molnár, CSc., PhDr. Jozef Kuchár a Ján Bak.

Ing. Pavol Molnár, CSc., PhDr. Jozef Kuchár a Ján Bak.