Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Výstavba novej krajskej knižnice sa predĺži o pol roka, vzrastie i cena

(TASR) - Približne o pol roka sa predĺžia práce na výstavbe novej krajskej knižnice na Slovenskej ulici v Prešove. Rovnako sa predraží stavba oproti pôvodnému plánu o 500.000 eur približne na 6,3 milióna eur. Ide o tri meštianske domy, administratívnu budovu a podzemné garáže. Následne budú tri pobočky knižnice a archív presťahované do jedného komplexu.


"Rozsah doposiaľ realizovaných prác je v objeme 60 až 70 percent. Na troch meštianskych domoch boli čiastočne alebo úplne vymenené nosné konštrukcie krovov, úplne vymenené strešné plášte, teda krytina a podkladové vrstvy. Prebiehajú práce na vnútorných rozvodoch inštalácií, to znamená rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia a vzduchotechniky. V tomto štádiu taktiež prebieha aj realizácia povrchových úprav, stien, stropov a omietky," uviedol za zhotoviteľa, spoločnosť Čech, s. r. o., Prešov manažér stavby Jozef Bzdil.

Pred začatím stavby v danej lokalite prebiehal architektonicko-historický výskum a prvá etapa archeologického výskumu. Druhá etapa bola realizovaná počas výstavby. Aktuálna tretia etapa sumarizuje všetky vykopávky. Dôvodom predĺženia výstavby sú reštaurátorské práce a nálezy. Podľa predsedu PSK Milana Majerského sa práce z 18 mesiacov predĺžia na 24. Stavba bude drahšia o približne 500.000 eur.

"Z predpokladanej výšky zákazky 5,8 milióna eur nevznikli tie práce naviac v dramatických číslach. Stúpli sme na nejakých 6,3 milióna eur a toto je ešte pre nás suma, ktorú vieme ustáť a vieme ju dofinancovať," povedal v stredu počas kontrolného dňa na stavbe predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

"Stavba by mala byť odovzdaná v apríli 2024. Predpokladám, že kým ešte dokončíme interiéry, kým presťahujeme knižnicu z troch miest v centre mesta, čo až také jednoduché nebude, ale všetci sa na to tešíme, tak verím, že v lete takto ako sme teraz už sa stretneme v novej knižnici," doplnila riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.

PSK financuje výstavbu novej krajskej knižnice zo zdrojov úveru z Európskej investičnej banky vo výške takmer 2,5 milióna eur. Zvyšok tvoria vlastné zdroje PSK. Krajská knižnica má takmer 7500 čitateľov.