Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Výročie vybudovania a uvedenia do prevádzky železničnej trate Prešov - Stražske, 5. septembra 1943 – 80 výročie – Ing. Juraj Hriňák

V marci roku 1939 vláda Slovenského štátu rozhodla, vzhľadom na problémy s cestovaním po železnici cez Košice smerom na východ Slovenska / bolo to cudzie, maďarské územie /, aby sa postavila železničná trať medzi obcou Kapušany pri Prešove a Strážskym. Kto chcel takto cestovať musel mať pas, lebo sa jednalo o cudzie územie. Novobudovaný úsek železnice Kapušany pri Prešove – Strážske sa v Kapušanoch pri Prešove napojil na železničnú trať Prešov – Bardejov  a pri Strážskom sa napojil nový úsek trate na jestvujúcu železničnú trať Michaľany – Lupkov. Stavba sa začala v júli 1939 a pre schvaľovací proces a výstavbu bola použitá projektová dokumentácia  z roku 1937 na stavbu železnice z Prešova do Užhorodu, Mukačeva s cieľom v Huste.

Takto sa vybudovalo súvislé železničné spojenie medzi Prešovom a Strážskym po vlastnom území Slovenska bez potreby mať pas pri cestovaní cez Košice na východ.

Dĺžka  trate bola 42 km a v trase stavby boli 2 tunely, 10 mostov a viaduktov. Stavba prechádzala cez 22 obcí a okresy Prešov, Giraltovce, Vranov nad Topľou a Michalovce.

Pre prepravu vykopanej zeminy v rámci výstavby trate slúžila poľná úzkorozchodná železnička v dĺžke 89 km. Používal 215  výklopných vozíkov a 49 rušňov.

Spolu so železničnou traťou sa budovali aj objekty staníc, zastávok a cestných komunikácií pre prístup k novej železničnej trati. Väčšina slúži do týchto dní.

V čase výstavby bol nedostatok pracovných síl, lebo stavba potrebovala cca 8 tisíc pracovníkov. Aby sa zabezpečili pracovné sily, boli vytvorené pracovné tábory v Nižnom Hrabovci, Bystrom nad Topľou a Hanušovciach. Boli v nich stovky asociálov  z celého Slovenska.

Stavbu realizovali nasledovné firmy:

Samotnú železnicu stavala firmy -  J. Doležal, Bratislava a Ing. Havlík, Vinohrady, Bratislava

Tunely stavala firma -  Lozovský - Štefanec

Ďalší stavitelia -  Ing. Ladislav Hits, Lozovsky – LANNA, Stefanec -  LANNA, Združenie Ing. Václav Holý, Ján Sasinko, O. Janeček   

                                                           

Stavba počas realizácie sa dostala pod drobnohľad vládnych a miestnych funkcionárov.

Jedným z nich bol minister dopravy Július Stano alebo vládny komisár Andrej Germuška.

Na stavbu boli vynaložené náklady vo výške 500 miliónov  korún slovenských.

Stavba bola ukončená a uvedená do prevádzky 5. septembra 1943.

 

Keď počas Dukelskej operácie armáda Sovietskeho zväzu spolu s Československým armádnym zborom vstúpila na územie Slovenska a postupovala na západ, ustupujúci Nemci zničili  mosty, viadukty,  a niektoré úseky trate Prešov - Strážske tak, že sa stala nefunkčnou

Po ukončení 2. svetovej vojny bol celý úsek trate skontrolovaný a postupne bol opravený a do prevádzky uvedený 30. 11.1947.

 

Uvedená železničná trať  Prešov – Strážske slúži občanom Slovenska do dnešných dní.

80 výročie uvedenia tejto železničnej trate do prevádzky je jedno z historických udalostí východného Slovenska. Výstavba tejto trate umožnila priame cestovanie na východ Slovenska bez obchádzky cez Košice.

 

Pramene: internet

Zostavil: Ing. Juraj Hriňák