Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

VÝSLEDKY SÚŤAŽE Spolku slovenských spisovateľov O CENU A PRÉMIE kníh za rok 2021

 

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov udelilo v súťaži Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za knihy, ktoré vyšli v roku 2021, jednu hlavnú Cenu Vincenta Šikulu, sedem prémií v rámci nej – podľa žánrových kategórií, ako aj jednu cenu in memoriam.

Ocenenia predstavenstvo udelilo podľa novelizovaného Štatútu výročných cien SSS na návrh komisie súťaže. Nominácie kníh na cenu a prémie SSS v LT 41 – 42/22 na s. 19 a na webových stránkach SSS).

 

Hlavnú CENU SSS VINCENTA ŠIKULU získala básnická zbierka Michala Záletu Sen a soľ.


PRÉMIE (podľa kategórií) v rámci ceny získali knihy:

a) ZA PRÓZU: Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty a Jozef Mikloško: Strieborná ruža;

b) ZA LITERATÚRA FAKTU: Imrich Bariak: Resoty Antona Srholca 1991 – 2021 a Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca: Obchodník, ktorý čítal srdcom;

c) ZA ESEJISTIKU: Pavol Dinka: Planéta na rázcestí: Eseje spoza pandemicko‑literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom.

d) ZA LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ: Hana Košková: Kde pršia dáždniky, ilustrácie Miroslav Regitko, a Igor Válek: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským, ilustrácie akad. maliar Stanislav Lajda.

Ocenenie IN MEMORIAM získala kniha Ľuboš Juríka Sami na tomto svete: Slovenský erotikon.

Ocenenie CENA ČITATEĽA v ankete na webových stránkach SSS získala kniha Igor Válek: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo
Kolotoč s Dobšinským
.

 

 

CENA SSS VINCENTA ŠIKULU

Michal Záleta: SEN A SOĽ

Bratislava: Iris, 2021, 1. vyd., 152 s., ISBN 9788082000835 (viaz.)

Sen a soľ je zbierka intímnej a reflexívnej poézie na pozadí existenciálnych súostroví človeka. Kompozične pozostáva z troch esteticko-významových a vzájomne podmienených cyklov: Záchvevov/Ozvien/Blízkosti, zviazaných poetikou, tematickou i motivickou súvzťažnosťou a autorovým vnímaním ľudského príbehu. Je to teda aj zbierka: obdivu, úcty a rešpektu, spolupatričnosti, úzkosti, obáv, údelu, svedectva, tušenia, záväznosti odkazu predkov, kontinuity, túžby pretrvať i domova.