Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Uznesenie vlády k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 173/2021 z 31. marca k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19


      Vláda
      A. schvaľuje
      A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 5. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
      - štvrtý stupeň varovania: okres Čadca, okres Ilava, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Lučenec, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Trenčín,
      - tretí stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Martin, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Stará Ľubovňa, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,
      - druhý stupeň varovania: okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Medzilaborce, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Zlaté Moravce;

      B. ukladá
      predsedovi vlády
      B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
      bezodkladne

      ministerke kultúry
      B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
      bezodkladne

      Vykonajú:
      predseda vlády
      ministerka kultúry


      Na vedomie:
      prezidentka SR
      predseda Národnej rady SR

      Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.