Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Umrel Slavo Mulik – Dušan D. Kerný

Vo veľkonočnú nedeľu 27. apríla 2016 umrel v USA v meste Coppel (Texas) vo veku 72 rokov Slavo Mulik významný slovenský rodák z Vondrišla (Nálepkova). Bol to človek mimoriadnych ľudských kvalít, ktorý si svojou usilovnosťou a skromnosťou získal uznanie vo svete. Bol predsedom Nadácie Štefana Baniča pri Americko-slovenskom parašutistickom združení, majstrom športu Západnej Afriky v motokrose a  majstrom športu Južnej Afriky v parašutizme.V tejto športovej disciplíne sa stal nositeľom (U.S. Parachute Association) zlatých a diamantových krídel. Bol majstrom sveta v hromadnom zoskoku (parašutizmus). Pokiaľ neochorel pracoval ako inštruktor a komerčný pilot. Je veteránom rodézskej a angolskej vojny s ocenením medaily Juhoafrickej republiky III. triedy (Good Hope).  Aktívne sa zúčastňoval na spoločenskom a politickom živote slovenských krajanov v zahraničí. Ako tajomník Svetového kongresu Slovákov v zahraničí sa podieľal na mnohých významných krajanských podujatiach. Jeho činnosť si všimla najmä Matica slovenská, ktorej je čestným členom a nositeľom medaily Štefana Moysesa. Aj štátne orgány Slovenskej republiky ocenili jeho zásluhy a udelili mu zlatú medailu Ministerstva zahraničných vecí SR.