Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:
  • karikatúra Ondrej Zimka
    karikatúra Ondrej Zimka

Ukrajina ako skúšobný kameň – Dušan D. Kerný

Do volebného roku 2024 sme vstúpili v nečakaných prudkých sporoch rozdelenej spoločnosti a v nich budeme voliť.

Prezidenta  na Slovensku v marci alebo v druhom kole v apríli. K mimoriadne dôležitým európskym voľbám pôjdeme v júni. Voľby amerického prezidenta, ktoré majú tento raz mimoriadnu dôležitosť pre celý svet a v ňom aj pre Slovensko,  budú v novembri.

 

Spor o fakty

Jednou z pozoruhodností je, že sa hovorí novým jazykom, oficiálny či diplomatický jazyk sa začal zásadne líšiť od slovenčiny médií, rozdielne sa hovorí o tých istých udalostiach. V januári zavolal výrazný ľavicový publicista a vedec, poradca terajšieho predsedu vlády konzervatívnemu kresťanskému demokratovi, niekdajšiemu ministrovu vnútra dzurindových vlád a dnes kľúčovému autorovi slovenského internetového projektu s podporou švajčiarskeho kapitálu a teraz už celkovo miliónom čitateľov ročne.

Táto vzájomná komunikácia je v čase prudkých nenávistných mediálnych a politických sporov pozoruhodná. Obaja Slováci sa totiž ocitli na zozname ruských bacilov, teda autorov, ktorí presadzujú najsmrteľnejší zo smrteľných hriechov, nákazu ruskej propagandy.

 

Slovo mier

Konzervatívec vecne poukázal na finančné zdroje oného zoznamu a začudovane sa spýtal či ozaj toto chcel za svoje peniaze G. Soros. A argumentačne rozdrvil mätež hlúpostí. Podobne aj lavičiar vyvrátil všetky klamstvá, nepravdy vznesené na jeho adresu. Obaja sú rozhodní, jednoznační kritici postupu Moskvy, kritici hrubého porušenia medzinárodného práva čoho sa dopustila Ruská federácia. Zároveň však považovali za potrebné nemať v pohľade na ukrajinskú politickú a vojenskú realitu ružové okuliare. A slovo mier nie je pre nich zakázané. To, čo bolo mienené ako kritická pomoc sa obrátilo proti nim. Ich obrana poukázala na amaterizmus ba šlendriánsku posadnutosť novodobých progresivistických „liberálnych“ kádrovákov. Tí rúbali a rúbu naďalej hlava nehlava. Na slovenskej scéne narátali medzi slovenskými novinármi a politikmi ktorí sa odmietli nekriticky pozerať na ukrajinskú realitu takmer štyri desiatky „ruských bacilov“.

Konzervatívny autor vo februári o. i. vecne a v súvislostiach pritvrdil. Skonštatoval, že západné, predovšetkým anglosaské, americké a britské politické a mediálne elity v jednej chvíli chceli vojnu a blokovali mier na Ukrajine a preto sa dopracovali k fatálnej chybe. Je toho oveľa viac z čoho je autorovi, ako píše, mdlo.

 

Prelomová rozprava Nového slova a ASA

Uvádzame, aby bolo zrejmé ako sa prudko líši slovník oficiálnej politiky od médií na Slovensku. A tieto médiá sa ohradzujú proti tomu, aby boli umlčované nejakými zoznamami „ruských bacilov“. V tejto situácii mimoriadne zaujala verejnosť nebývalo otvorená vecná diskusia organizovaná Klubom Nového Slova pod predsedníctvom prof. Lysého  a analytického inštitútu ASA pod vedením prof. Muránskeho. Diskusia plne zodpovedala ciele na ktoré sa sústredila. Nikto iný tak nerozobral situáciu. Diskusia sa konala pod názvom Dva roky rusko-ukrajinskej vojny, čo o nej dnes vieme a o čom sa nesmie hovoriť.

 

Čo chce europarlament

Lámanie tabu a zákazov sa deje v situácii keď na plenárnom zasadaní Európskeho parlamentu prijali 433 hlasmi za, 56 proti a 18 sa zdržalo, uznesenie o obavách, že „Rusko poskytuje naratívy/po slovensky: výklad udalostí / pravicovým stranám a aktérom v EÚ s cieľom zvrátiť podporu Ukrajine. Parlament vyjadril pobúrenie a vážne znepokojenie nad neustálym úsilím Ruska podkopať európsku demokraciu rôznymi formami zasahovania a dezinformácií.“

 V texte uznesenia sú aj príklady ruských pokusov o zasahovanie o.i. na Slovensku. Z radov terajších „našich“ poslancov Európskeho parlamentu zaznela kritika ruských „cieľov čo najviac rozložiť demokratickú jednotu, poštvať spoločnosť proti sebe, spochybniť naše hodnoty a tým všemožne pomáhať ruskému agresorovi. V boji proti ruskému vplyvu môžu demokratickým inštitúciám pomôcť aj ľudia, vo voľbách vrátane európskych, môžu vždy uprednostniť demokratické sily pred Putinovimi sympatizantami.“

 Riziká zasahovania do demokratických procesov zo zahraničia „osobitne z Ruska, neslobodno podceňovať, pokiaľ ide o EP malo by sa sledovať kto a ako hlasoval a aké mal poslanec dôvody“.

Je čoraz zrejmejšie ako sú prepojené politika a propaganda, ale aj to ako sa čoraz väčšmi líšia oficiálne stanoviská a ich slovník a toho ako hovoria, ako hodnotia tie isté udalosti profesionálne robené médiá. Pre verejnosť je to zaujímavé aj preto, že oné hľadanie bacilov je akoby návrat do totalitného kádrovania. Ešte v časoch rozširovaná EÚ a NATO bola vytvorená skupina hodnotiteľov i. o. napr. matičných Slovenských národných novín ako sa k NATO stavajú konkrétni autori a ako to svedčí o škodlivých postojoch, rozoberalo sa kto čo napísal a ako to mal správne napísať. Nespomínal by som to, ale jeden z vtedajších „hodnotiteľov“ si za to vyslúžil ostrohy a ešte dnes sedí v parlamente. Samozrejme za  PS vedno s výrečnou dcérou vtedajšieho v čase „hodnotenia“  vrcholného matičného činovníka.

 

Dve slovenčiny

Profesionálne média hovoria naozaj jedným jazykom a oficiálny či diplomatický jazyk úplne iným. Sú to dve slovenčiny pričom jedna je zaháňaná do kúta ako nepatričná, škodlivá. Pádny príklad je, keď obaja spomínaní autori označili vyhlásenie ministra zahraničných a európskych záležitostí úradníckej vlády Wachovského jeden z lož, klamstvo druhý za nepravdu, propagandu. Obaja obšírne, faktograficky vyvrátili tvrdenie ministra, že Rusko začalo vojnu proti Gruzínsku, že to bola ruská agresia.

 

Ukrajina ako skúšobný kameň

Pokiaľ ide o politiku a propagandu dneška nemožno obísť prudké rozdiely v hodnotení dvojhodinového rozhovoru amerického novinára s ruským prezidentom, prvým tohto druhu od začiatku vojny pred dvomi rokmi. Rozoberajú ho prakticky všetky médiá. Okrem angličtiny ho sprístupnili v ruštine, v niekoľkých prekladoch do nemčiny, americký Politico urobiť 9 bodový prehľad takže netreba pozerať dve hodiny.   Toľko ruských Putinových tvrdení nikdy nebolo v éteri ako teraz, desiatky miliónov prejavili záujem. O.i. preto, že to súvisí s americkým volebným rokom a americkou rozdelenou spoločnosťou. V čase uzávierky nebolo zrejmé či bolo ďalšie hlasovanie hlasovanie v Kongrese USA o neposkytnutí 61,4 miliardy na pomoc Ukrajine. Prvé zamietnutie je svedectvo toho, že zamietnutie návrhu prezidenta USA, demokrata Bidena, spôsobil vplyv bývalého prezidenta, republikána Trumpa, muža bez akéhokoľvek úradu. Ukrajina bude vo všetkých tohtoročných voľbách aj na Slovensku skúšobným kameňom. Politika a propaganda sa v čase vojny zliali v jedno.